Od října zde odstartuje výuka mezinárodně uznávaného programu CISCO Networking Academy. Během předmětu Počítačové sítě budou studenti zmíněné kurzy CISCO absolvovat v nově zrekonstruované a moderní špičkovou technikou vybavené laboratoři, jež byla vytvořena v rámci projektu Moravskoslezského kraje nazvaného Modernizace výuky informačních technologií.

V rámci CISCO kurzů se budou žáci učit zejména formou konzultací a praktických cvičení. „Velký důraz je kladen na schopnost samostatného studia pochopitelně pod odborným vedením proškolených učitelů," doplňuje ředitel školy Vítězslav Doleží. Samotné studium ale vyžaduje mimo jiné výbornou znalost angličtiny, protože jak studijní materiály, tak závěrečné testy existují pouze v tomto jazyce. Průmyslovka se tímto projektem zapojila mezi několik málo vybraných středních škol v celém kraji, které studentům nabízí možnost přípravy na certifikované zkoušky CISCO. Ty jsou přitom obvykle součástí vysokoškolského studia. „Úspěšní absolventi tak budou mít mnohem větší šanci prosadit se nejen na českém trhu práce, ale vzhledem k celosvětové platnosti certifikátu se budou moci ucházet i o zaměstnání v zahraničních firmách," konstatuje na závěr Vítězslav Doleží.