Svého potomka mohou rodiče přihlásit do základní školy, kterou si zvolí, a budou k tomu potřebovat jen křestní list budoucího žáčka a doklad o trvalém bydlišti.

U sloučených škol bude zápis do první třídy ZŠ Ilji Hurníka zajištěný na odloučeném pracovišti na ulici Pekařská, pro ZŠ Opava Kylešovice v objektu na ulici Na Pomezí a pro ZŠ T. G. Masaryka ve školní budově na Mírové ulici. ZŠ Mařádkova provádí zápis ve své budově i pro pracoviště na Krnovské ulici.

Letos bude mít svou premiéru zápis dětí do ZŠ Nový svět, ve které bude výuka probíhat podle pedagogiky Marie Montessori. Do této školy rodiče své děti přihlásí v budově Slezského gymnázia.

Pouze noví žáci Základní školy pro tělesně postižené na ulici Dostojevského budou zapsáni až ve čtvrtek 26. ledna. Rodiče je mohou přijít zapisovat až do 12 hodin. Zápis se týká nejenom postižených dětí prvních tříd, ale na doporučení školského poradenského zařízení též zdravotně postižených a znevýhodněných žáků vyšších ročníků.