Jsme malotřídní škola s kapacitou 70 žáků. Výuka probíhá v rekonstruované budově, kdy žáci 1. - 5. ročníku se učí ve čtyřech třídách. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „ŠKOLA HROU“. V 1. - 2. ročníku máme nastaveno širší slovní hodnocení a žáci 3. – 5. ročníku jsou klasifikováni tradičními známkami.

Žákům a pedagogům slouží rovněž učebna informatiky a učebna školní družiny. Součástí školního objektu je také sborovna, kancelář, sociální zařízení na každém patře a nezbytné technické zázemí. Všechny prostory jsou světlé, čisté a velmi estetické, vybavené moderním nábytkem a zařízením. Pro výuku pracovního vyučování slouží školní zahrada. V tělesné výchově využívají žáci hřiště, dvůr. Na výuku tělesné výchovy mohou docházet do místní tělocvičny nebo do prostor mateřské školy.

Samozřejmostí je práce s výpočetní technikou, kopírkou, přehrávači, interaktivními tabulemi i tablety. V rámci školní družiny nabízíme množství kroužků. Již k tradičním patří sbor, keramika, aerobic a množství dalších. Podrobnější informace o naší škole naleznete na našich webových stránkách www.zsdolnizivotice.cz.