Základní škola Englišova je dlouhodobě největší plně organizovanou školou v Opavě. Zároveň je také nejlépe zajištěnou z hlediska počtu i vybavení odbornými učebnami v celé Opavě. Její součástí jsou na 1. stupni třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, matematiky a logiky a na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

ZŠ Englišova je dlouhodobě sportovně nejvšestrannější v celém okrese a 27 let nepřetržitě i nejúspěšnější školou se sportovními třídami v celé České republice.

Děti ze třídy I. B.

Prioritou na naší škole je individuální a kvalitní odborný přístup. Všechny třídy 1. stupně, dělíme v hlavních předmětech na skupiny. Matematiku již deset let vyučujeme zábavně a netradičně podle prof. Hejného. Výuka anglického jazyka je diferencována od 6. ročníku podle úrovně znalostí žáků.

O kvalitě výuky svědčí každoročně vysoké procento přijatých žáků na gymnázia a střední školy s maturitou.
Již osmým rokem pracuje na naší škole Klub nadaných dětí. Kroužek Mladých debrujárů každoročně postupuje do finále Poháru vědy. Školní družina a školní klub nabízí velký výběr bezplatných kroužků.

Více o naší škole najdete na adrese http://www.zsenglisova.cz.

Příště představíme další třídu ze ZŠ Englišova.