ZŠ Nový svět je Montessori školou, která za podpory spolku Juvenis, z. s. vzdělává děti od 1. do 5. ročníku. "Smysluplně, systematicky a ohleduplně budujeme prostředí pro lidi, kteří vytváří NOVÝ SVĚT.“

Základní škola Nový svět nabízí vzdělávání dle pedagogiky Marie Montessori, která je nadčasová a pro děti má pozitivní význam. Vzdělávací program této pedagogiky je založen na poznání, respektování a rozvíjení individuálních a vývojových potřeb, možností a zájmů každého dítěte. Má činnostní a praktický charakter a motivuje děti k celoživotnímu učení. Tento přístup a další aktivity, které jsou dětem navštěvující tuto školu nabízeny, pomohou v jejich školním i osobním životě, např. při rozhodování, spolupráci s ostatními, vyslovení svého názoru či zastání se druhého člověka.

Samotní žáci – žáci 1. ročníku z tříd I.A, I.L, I.M,

Stávajícím žákům průvodci poskytují partnerský přístup, dostatek pochopení, atraktivní způsob výuky, mj. pravidelné třídní a celoškolní projekty, ve kterých mohou žáci neotřelým způsobem prohlubovat své znalosti a získávat nové zkušenosti a poznatky. Těmto dětem jsou také nabízeny volnočasové aktivity v rámci odpolední školní družiny.

Učitelé ze ZŠ Nový svět vnímají myšlenky Marie Montessori jako doporučení, které ctí, ale zároveň tuto školu obohacují svými postoji, zkušenostmi a nápady.

Montessori pedagogika je určena všem dětem, které mají zájem se vzdělávat svobodně, nést zodpovědnost za své činy a rozhodnutí, respektovat sebe i své okolí a společně budovat „Nový“ svět.