Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 462 žáků. Celkový počet tříd je 19 (10 tříd na 1. stupni a 9 tříd na 2. stupni). V letošním roce jsme otevřeli tři šesté třídy. Jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků a tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej. Rozšířenou výuku zahajujeme ve 4. ročníku.

Hlavní cíle školy jsou tyto: Dobře žáky připravit na navazující studium i pro budoucí život. Nabídnout žákům zážitky - školy v přírodě (1.- 4. ročník), sportovní kurzy (5.- 8. ročník), školní výlety, exkurze, adaptační kurzy, projektové dny, zahraniční zájezdy a další akce. A dále vytvořit bezpečné prostředí - třídní učitelé pracují se svými třídami a mají metodickou podporu při zavádění etické výchovy.

Třída I. B.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

Škola je po celkové rekonstrukci. Má kvalitní sportovní zázemí: dvě tělocvičny, venkovní hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu. K výuce slouží také sedm odborných multimediálních učeben, dílny, dvě počítačové učebny, dále šest jazykových učeben, učebna výtvarné výchovy a keramická dílna. Pro podporu čtenářských dovedností a zájmů je žákům k dispozici školní knihovna.

Školní družina nabízí pestrou škálu aktivit a kroužků. V loňském roce jsme otevřeli nové prostory pro školní klub.

Příště představíme ZŠ Opava-Kylešovice.