Škola podporující všestranný rozvoj osobnosti dítěte  

Základní škola Opava-Kylešovice patří k největším v Opavě. Disponuje odbornými učebnami pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, několika učebnami počítačů a cizích jazyků, školní kuchyňkou a dílnou, nebo keramickou dílnou s pecí. Ke sportovnímu vyžití slouží kromě dvou tělocvičen a posilovny také rozsáhlý sportovní areál v okolí školy.

Třída 1. B.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

Jeho součástí je atletická dráha, basketbalové a fotbalové hřiště. Škola realizuje rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. Dále nabízí rozšířenou výuku informatiky. Na velmi dobré úrovni je péče o žáky s potřebou podpůrných opatření. Bohatá a pestrá je i nabídka kroužků a mimoškolních aktivit. Pro zájemce je zajištěna školní družina a školní klub.

Za pěkného počasí využívají velkou zahradu s dětským hřištěm, prolézačkami a houpačkami. V moderně vybavené jídelně v budově školy si žáci mohou vybrat ze tří jídel.

Příště představíme děti ze ZŠ Opava, Boženy Němcové.