Základní škola Otice je škola rodinného typu, jejíž předností jsou málopočetné třídy, individuální péče o žáky, kvalitní vzdělávání, tvůrčí atmosféra celého kolektivu, zároveň také úzká spolupráce základní a mateřské školy a rovněž i spolupráce s rodiči a obcí.

Dále nabízí pestrou nabídku volnočasových aktivit a výuku zaměřenou na environmentální výchovu rozvíjející myšlení a jednání v souladu s přírodou.

Děti z 1. třídy.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

Příště představíme děti ze ZŠ Dostojevského, Opava.