Brněnský rodák byl mezi roky 1956 až 1967 vědeckým pracovníkem Ústavu fyziky materiálů ČSAV a po habilitaci se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity věnoval reformě fyzikálního vzdělávání.

Profesorem byl jmenován v červnu 1990 a o dva roky později už byl zvolen prvním rektorem Slezské univerzity. Funkci vykonával dvě volební období, tedy do roku 1998.

SFC Opava, Sigma Olomouc"B" 1:2
VIDEO: Fanoušci ve smutku, Opava nestačila na béčko Sigmy

Za tu dobu uvedl svěřenou univerzitu do života, provedl ji začátkem její existence na „zelené louce“ a posiloval její renomé tak, aby byla začleněna mezi univerzity České republiky. Za své vynikající výsledky převzal při odchodu z funkce Zlatou medaili Slezské univerzity.

Výuku směroval na vytvoření co nejširšího prostoru pro uplatnění názorového hlediska. V roce 1993 se zasadil o otevření Rakouské knihovny a v roce 1997 o Německou knihovnu, o rekonstrukci objektu někdejší Zemské vlády slezské v Masarykově ulici pro potřeby Filozoficko -přírodovědecké fakulty a v neposlední o uzavření prvních dohod o spolupráci univerzity se zahraničními partnery. Se členy Matice slezské absolvoval poznávací zájezdy do míst, spojených s tradicemi regionu, angažoval se ve zřízení nového biskupství se sídlem v Opavě a to je jen velmi stručný nástin toho, co Martin Černohorský pro Slezskou univerzitu jako její první rektor udělal.

„S jeho jménem se mi vybavuje jeho neuvěřitelná přesnost a preciznost. Všechno měl pokaždé dokonale promyšlené a když se nad tím s odstupem zamyslím, vím, že to byla jeho velmi pozitivní vlastnost,“ míní v pořadí třetí rektor Slezské univerzity Zdeněk Jirásek, který tehdy byl proděkanem pro studijní záležitosti. V té souvislosti vzpomíná na situaci při řešení odvolání nepřijatých studentů.

„K řešení jsem zvolil jiný postup, než který už dříve zastával rektor. Když jsem mu ho předložil, nic nenamítal. Když jsem si pak po několika dnech k němu pro už vyřízené materiály přišel, vrátil mi je včetně analýzy slabin mnou zvoleného systému. Předal mi je s poznámkou, že by pro příští rok doporučoval návrat k tomu původnímu. Zachoval se dokonale noblesně a já jsem mu v tom dal za pravdu,“ s úsměvem vzpomíná Zdeněk Jirásek a připojuje ještě jednu událost, která Martina Černohorského dokonale charakterizuje.

Dopravní situace v ulici Malánky, Hlučín, 11. 8. 2023.
Vše o kauze Malánky. Hlučín podle místních dopustil mezi domy tranzitní peklo

Stala se během jedné promoce v sále minoritského kláštera. „Co čert nechtěl, vypadla elektrika a tím pádem oněmělo i ozvučení, protože fanfáry i Gaudeamus byly nahrané na magnetofonovém pásku a magnetofon bez elektřiny oněměl. Profesor Černohorský se však jako rektor zaskočit nenechal a ze své iniciativy se pustil do zpěvu tradiční studentské hymny. Ostatní univerzitní funkcionáři se k němu připojili a Gaudeamus jsme zazpívali společně, takže u promoce přece jen zazněl,“ dodává Zdeněk Jirásek.

Prof. Černohorský zůstane spjatý se Slezskou univerzitou.Prof. Černohorský zůstane spjatý se Slezskou univerzitou.Zdroj: se svolením Slezské univerzity

Vyjmenovat všechny aktivity profesora Černohorského a jeho ocenění by bylo hodně dlouhé. Jen namátkou - předsedal v odborné skupině pro organizaci výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků a byl prvním kancléřem České konference rektorů. Je čestným členem JČMF, držitelem medaile AVČR De scientia et humanitate optime meritis, oborové medaile I. stupně za mimořádné zásluhy o českou fyziku, ocenění Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR za průkopnické dílo ve vysokoškolské pedagogice a za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost, Zlaté medaile Masarykovy univerzity nebo stříbrné plakety Františka Křižíka za zásluhy o rozvoj technických věd.

Velká cena Opavy v parkurovém skákání
Jiří Hruška opanoval Velkou cenu Opavy, fandil mu i Petr Czudek

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., se narodil 31. srpna 1923, je univerzitním profesorem fyziky. Jeho almou mater je Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a od roku 1992 byl prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě. Je nositelem Zlaté medaile a medaile Docta et culta Slezské univerzity v Opavě. Slezská univerzita si svého prvního rektora stále velmi váží a k jeho významnému životnímu jubileu slavnostně pojmenuje 4.září svou aulu na aulu Martina Černohorského.