Je proto velmi důležité mít jako zachránce ujasněné priority a dokázat se v takové obtížné situaci dobře orientovat. Tím lze v maximální míře zvýšit možnost postiženému úspěšně a efektivně pomoci.

Zážitek z praxe: svědkové události výborně zvládli situaci

Skupina mladých lidí se vydala na chatu patřící rodině jednoho z nich. Pohybovali se po krajnici ne příliš frekventované cesty, která byla pokryta zmrzlým sněhem. Na konci vesnice proti nim v zatáčce náhle vyjelo osobní auto. Řidič dostal smyk a vrazil do skupiny, čtyři chodce zranil. Ostatní zajistili okamžité přivolání záchranné služby a místo dopravní nehody označili výstražným trojúhelníkem. Zajistili ošetření svých zraněných kamarádů a snažili se je uklidnit.

Jeden z chlapců běžel naproti sanitce na nedalekou křižovatku. Záchranáři po příjezdu na místo nehody nalezli všechny čtyři pacienty vzorně ošetřené, uložené na bezpečné místo mimo vozovku a pod dohledem jejich nezraněných kamarádů. Svědkové události v tomto případě zvládli situaci výborně.

 

Jaké otázky je dobré si klást?

1. Co se stalo? – došlo k náhlé poruše zdraví - cíl poskytnout neodkladnou první pomoc.

2. Jaké je riziko poškození zdraví v dané situaci pro zachránce a okolí? Jsme-li sami vážně ohroženi, nemusíme první pomoc poskytnout. Vždy se snažte postupovat účelně a s rozvahou. Pamatujte, že těžce zraněný či mrtvý zachránce už nikomu nepomůže!

3. Koho mám k dispozici? Můžeme využít přítomnosti a pomoci dalších osob. Vždy oslovujte a ukažte na konkrétního člověka, kterého si vytipujete.

4. Mám k dispozici nějaké pomůcky potřebné k poskytnutí první pomoci? S lékárničkou můžeme počítat v automobilech, na pracovištích, veřejných budovách…

5. Kdy a jak zajistím následnou profesionální pomoc? Jde-li o akutní stav poruchy zdraví nebo ohrožení života, voláme na operační středisko záchranné služby.

 

 

 

Jak vypadá prvotní vyšetření a ošetření postiženého?

Při poskytování první pomoci je důležité pokusit se o rozlišení závažnosti stavu a dodržet sled priorit:

1. Zastavení život ohrožujícího krvácení Důležité je neztrácet čas a co nejdřív se pokusit o zastavení prudkého krvácení. Nejčastěji se jedná o krční tepnu, nebo stehenní tepnu, např. při amputaci.

2. Zjištění a zajištění životních funkcí - tedy stavu vědomí, dýchání a krevního oběhu.

3. Následné vyšetření, další ošetření a zajištění postiženého S pacientem co nejméně hýbeme, prohlédneme jej od hlavy směrem k nohám, ošetříme případná zranění a zajistíme vhodnou polohu dle stavu. Máme-li čas, pokusíme se zjistit anamnézu (osobní údaje, současná onemocnění, léky, alergie) od pacienta nebo svědků události. Pokud se pacienta ujmete a poskytujete první pomoc, je vaší povinností setrvat u něj až do příjezdu posádky záchranné služby. Vaše informace podané lékaři či záchranáři mohou být pro zdravotníky velmi cenné. Více informací najdete na www.uszsmsk.cz