Jak hodlá své narozeniny oslavit? „Plánujeme vydání publikace. Mělo by jít o takové přemostění dvaceti let, která uplynula od vydání minulé publikace. Předchozí kniha totiž vyšla ke stému výročí. Kniha bude obsahovat historii ústavu, fotografie z minulosti i současnosti, přehledy pracovníků a historii ošetřovatelské a psychologické péče,“ uvedl primář Petr Taraba.

Navíc by se zde měl objevit dodatek, který v minulé publikaci nebyl, a sice historie poutního místa na svaté Anně. „Zaměstnanci naší léčebny se totiž o toto místo v době, kdy tam stála ještě zděná kaplička, starali. Je to pro nás taková intimní historie,“ dodal Taraba.

Stodvacáté výročí založení si pracovníci Psychiatrické léčebny Opava připomenou také několika vědeckými konferencemi. „Měla by to být celostátní konference o systému komplexní léčby psychotických poruch nazvaná podle iniciátorky Dny Ivany Strossové, dále proběhne gerontopsychiatrická konference pod patronací primářky Barbory Kubinové.

Konference doplní také mezinárodní seminář o léčbě závislostí v Horních Holčovicích, který organizuje primář Libor Chvíla,“ přiblížil Petr Taraba. Příspěvkem k nadcházejícím oslavám může být také otevření jednoho z rekonstruovaných pavilonů léčebny.

„V nejbližších dnech se chystáme otevřít nově zrekonstruovaný a zmodernizovaný pavilon 3,“ uvedl náměstek ředitele Psychiatrické léčebny Opava Arnošt Graca.