Důvodem takového opatření je nedostatek pacientů, který roztáčí spirálu: oddělení není naplněné, proto dostává od pojišťoven méně peněz a chybějící finance zase neumožňují plný provoz. „Problém je v tom, že doléčovací psychoterapeutické oddělení je považované za nadstandard. Ekonomická situace nás teď nutí vytvořit ze tří stanic na přechodnou dobu pouze jednu," potvrzuje informaci ředitel léčebny Ivan Drábek.

Přebyteční pacienti budou rozmístěni na dalších odděleních v areálu léčebny, část personálu z pavilonu 17 doplní počty zaměstnanců na jiných odděleních a zbytek dostane výpověď.

V pavilonu zůstane obsazené jen přízemí, které bude více méně „sběrné". Prostory budou sloužit pro oddělení s více pacienty než s počty lůžek k jejich hospitalizaci. Scénář je sice už hotový, ale všechno zatím úplně ztracené není. Pořád zůstává naděje, třebaže maličká.

Výhled je totiž až k 1. říjnu a do té doby se může ještě něco změnit. „Není to rozhodnutí od stolu, ale tvrdá realita. Pokud to však půjde, budeme se snažit nechat věci v původním stavu. V případě, že se ekonomická situace na podzim upraví, nebudeme k omezování sahat," konstatuje Ivan Drábek.