V redakční poště se ocitlo krátké upozornění čtenáře na situaci v psychiatrické léčebně. V něm sděluje, že léčebna údajně nemá peníze, a proto se její vedení rozhodlo propouštět sestry a snižovat platy převedením sester do nižších platových tříd.

„Údajně se to mělo týkat jen důchodců a lidí s vedlejším pracovním příjmem, ale už se připravuje i propouštění sester, které i desítky let v zařízení poctivě pracují,“ tvrdí čtenář, který nechce být jmenován.

Skutečnost je taková, že vedení léčebny opravdu přikročilo k propouštění a léčebnu by podle dostupných informací mělo opustit celkem sedmnáct zaměstnanců. Netýká se to lékařů, jde převážně o sestry, ale snižují se i stavy psychologů.

„K opatření jsme museli přistoupit na základě požadavku zdravotních pojišťoven a snažíme se to řešit hlavně odchodem pracovníků v důchodovém věku. Podle Kolektivní smlouvy mohou počítat se štědrým odstupným,“ informuje o situaci v léčebně její ředitel Ivan Drábek.

Zaměstnanci, kteří mají být propuštěni, jsou podle něj vybíráni podle jejich aktuální potřebnosti v rámci jednotlivých profesí psychiatrické léčebny.