V Psychiatrické léčebně Opava je trvale hospitalizováno kolem 150 duševně nemocných lidí, jejichž přítomnost není ve specializovaném psychiatrickém zařízení už nutná. Bývají umístěni na různých odděleních léčebny a neustále k nim přibývají další. Z dosavadního počtu tvoří celé dvě třetiny muži. Zdaleka ne všichni tito pacienti patří mezi ležáky. Někteří mohou chodit volně po léčebně nebo i na krátké vycházky mimo ni. „Potřebují však trvalý dohled pro užívání léků, na dodržování základní hygieny a na svou bezpečnost,“ vysvětluje ředitel opavské léčebny Ivan Drábek.

Podle názoru odborníků by řada pacientů psychiatrických léčeben mohla zařízení opustit, ale nemají kam jít. Vyžadují trvalou péči, kterou jim rodinní příslušníci dost dobře zajistit nemohou. Žít by mohli například ve specializovaných ústavech sociální péče nebo v malých nestátních organizacích, které by na péči v psychiatrických léčebnách navazovaly. Síť takto zaměřených ústavů však v republice až na drobné výjimky zatím neexistuje. Tito lidé by patřili spíše do domovů důchodců s konsiliární péčí nebo do ústavů sociální péče. „Domovy důchodců je však odmítají brát a Ústav sociální péče je zaplněn klienty zejména s mozkovými mentálními defekty. Určitou roli by v následné péči o ně mohla sehrát i církev, ale ta zatím není natolik bohatá, aby mohla podobná zařízení budovat místo státu,“ dodává Ivan Drábek.

V České republice se počet pacientů psychiatrických ambulancí za posledních deset let zvýšil o jednu třetinu, ale stát na ně poskytuje jen 3,5 procenta z rozpočtu zdravotnictví. Dalším problémem jsou agresivní a deviantní pacienti, které do psychiatrických léčeben posílají soudy. Tito lidé na své léčbě často s lékaři nespolupracují a z léčeben utíkají. Jejich pobyt na svobodě představuje hrozbu pro lidi, kteří by se s nimi mohli v nesprávnou dobu na nesprávném místě setkat. Zařízení však nemá žádnou možnost útěkům takových nebezpečných jedinců zabránit. „Jsme léčebna a ne věznice. Nemáme prostředky ani personál, který by je mohl čtyřiadvacet hodin hlídat. Pokud se některý deviant nebo agresivní jedinec bez ohledu na rozhodnutí soudu rozhodne utéci, nemůže mu v tom lékař ani sestra zabránit,“ upozorňuje ředitel Ivan Drábek.

Po nápravě až dosud marně volali i jeho kolegové z dalších léčeben. Vláda v současné době připravuje vznik detenčních ústavů, které by problém řešily. Vzhledem k finančním nákladům a nutnosti změny v legislativě však jde o proces, který bude trvat několik let.