V současné době jsou dokončeny i poslední práce a zařízení může být koncem června znovu otevřeno. Maminky se v něm dočkaly modernizace jednotlivých pokojů včetně nového nábytku a elektrické zdvihací plošiny pro bezbariérový přistup.

Celá budova je vnitřně zateplená a modernizace kotelny k vytápění a ohřevu teplé vody přispěje k výraznému snížení spotřeby energií. Objekt už může využívat osmačtyřicet osob v tíživé sociální situaci.

Přechodného ubytování v ubytovně na Zámeckém okruhu využilo osm matek, které se teď s celkem dvaceti dětmi vracejí do „své“ původní budovy. Pro naplnění kapacity budou z pořadníku přijaty ještě tři nové žadatelky.

„Úprava zvýšila počty lůžek o dalších čtrnáct. Dlouhodobým uživatelkám je z nich určeno devět a pět přibylo v rámci krizových pokojů,“ říká vedoucí Centra sociálních služeb Samaritán Armády spásy Tomáš Surovka.

Do prostor se vrací také noclehárna k jednorázovému přespání s kapacitou deset žen bez střechy nad hlavou. Rekonstrukci umožnila dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 21,1 mililonu korun, kterou se statutárnímu městu Opava jako investorovi podařilo získat na podzim loňského roku.

Stavební úpravy si vyžádaly celkem 23,7 milionu korun a přispěly ke zvýšení kvality sociální služby i k vytvoření podmínek pro její optimální dostupnost.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného objektu se uskuteční v úterý 29. června.