Výsadbu podpořila Nadace ČEZ a pod odborným dohledem botanika Václava Větvičky na ni Pusté Polomi věnovala 194 000 korun. Nových třiačtyřicet lip malolistých doplnilo původních sedmadvacet stromů a vytvořilo s nimi téměř kilometrovou přírodní hradbu.

„Nová alej zdobí dominantu obce, kterou je návrší Sovinec. Současně odděluje silnici od obydlených pozemků, které chrání proti častému silnému větru," říká starosta Vladimír Grussmann. „Blahodárný vliv stromů si asi každý uvědomuje. Méně se už ví, jak velký jejich přínos skutečně je," konstatuje Václav Větvička.

Uvádí, že průměrně vzrostlý strom vyprodukuje během jednoho dne množství kyslíku, potřebné až pro deset lidí. Aleje jsou velmi důležité. Kromě estetické funkce přispívají ke snížení prašnosti a hlukové zátěže, pohlcují oxid uhličitý a při vedrech poskytují lidem i zvířatům stín.

Alarmujícího úbytku tradičních stromořadí si Ministerstvo životního prostředí už vloni povšimlo a podmínky pro kácení alejí zpřísnilo vyhláškou.