Jeden z nejstarších sborů v regionu také své kulatiny během uplynulého víkendu pořádně oslavil. Dvoudenní sláva představila nejen aktuální současnost a techniku sboru, ale ukázala i krásu jeho historie. Jsou-li hradečtí hasiči na něco opravdu pyšní, pak je to bezesporu parní stříkačka tažená koňmi. I ta má velmi zajímavou historii, ostatně jako celý sbor.

Jednocylindrová krasavice přivezená z Vídně

Abychom si historii hradecké parní stříkačky tažené koňmi přiblížili, musíme začít v roce 1907. Tehdy, přesně 25. října 1907, Sbor dobrovolných hasičů Hradec-Podolí zakoupil jednocylindrovou parní stříkačku ve Vídni u firmy Kernreuter. Slavnostně ji nechal vysvětit P. Tomášem Kleinem v neděli 1. listopadu 1907 na náměstí před zámkem.

Přítomní byli nejen hasiči celého sboru a jeho přispívající členové, ale sešly se i desítky ostatních občanů. Kmotrou stříkačky se stala kněžna Mechtilde Lichnovská, která na její zakoupení věnovala 600 korun a křtu samozřejmě byla i osobně přítomná. Cena celé stříkačky však byla 4916 tehdejších korun.

To však bylo nad veškeré síly hradeckých hasičů, a proto bylo nutné si dva a půl tisíce korun vypůjčit z hasičského fondu. Parní stříkačka pak hasičům sloužila plných třicet let. Z kronik a zápisů víme, že v době své činné služby pomohla při likvidaci 28 požárů, zpočátku jen v Hradci a na Podolí, později s ní hasiči zajížděli i do okolních vesnic.

Naposledy vyjela k ohni v roce 1936, kdy lehla popelem panská stodola na Stránce. Poté zakoupil sbor výkonnější motorovou stříkačku.

Stará dáma měla jít do šrotu

Odstavená a téměř zapomenutá parní stříkačka čekala v koutě zbrojnice na své znovuvzkříšení celých čtyřicet let. Pak si jí ale lidé všimli a rozhodli se znovu jí věnovat původní krásu a technickou dokonalost. Nejprve ji Hradečtí poslali do odborné dílny v Brně. Tam se pokusili parní stříkačku opravit, ale po půl roce ji překvapeným majitelům vrátili jako neopravitelnou.

Tehdejší výbor sboru pak jednal radikálně – vynesl nad ní ortel zlikvidovat a dát do šrotu. Jenže kdo zná náturu hasičů, ten ví, že se nevzdávají a co si jednou vezmou do hlavy, to také dotáhnou do konce. Několik nadšenců odvezlo svůj poklad do Braneckých železáren a zde ho v dílně rozebrali do posledního šroubku.

Po dohodě s vedením továrny pak po své pracovní době vyráběli nové součástky. Jen materiál je stál pět tisíc korun a jaká byla hodnota práce, kterou provedli zcela zdarma, se dnes už můžeme jen dohadovat. Poprvé se historická parní stříkačka po omlazovací kúře objevila na veřejnosti v roce 1978. Bylo to na hasičské slavnosti v Mikolajicích při oslavách stého výročí tamního hasičského sboru.

Od té doby až dodnes budí „stará dáma“ zasloužený obdiv při různých hasičských slavnostech a výročích. Velký zájem o stříkačku ale mají i muzea a sběratelé. Nicméně Hradečtí jsou na svoji krásku pyšní a rozloučit se s ní nechtějí.

Dali stříkačku do pucu

V květnu letošního roku se parní stříkačka účastnila pokusu o světový rekord v dálkové přepravě vody parními stříkačkami. Bylo proto potřeba dát ji řádně do pucu. Revizní technik Zdeněk Služy z Kateřinské zemědělské a. s. vykonal tlakovou zkoušku, členové SDH vše nově natřeli, vyměnili těsnění a vůbec byla provedena běžná údržba.

Hradečtí dobrovolní hasiči odpracovali v prvních měsících roku zdarma celkem 280 hodin, přičemž samotní Petr a Kamil Wolfovi odpracovali asi 200 hodin. Opravy před rekordním pokusem stály i tak přibližně tři tisíce korun. Nejdražšími položkami byly speciální barvy.

Hradecká stříkačka je rekordmankou

U příležitosti 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů městyse Svojanova se letos 26. května konalo setkání parních stříkaček. A nezůstalo jen u setkání, došlo k pokusu o překonání světového rekordu v dálkové a výškové přepravě vody historickými parními stříkačkami. Hradečtí byli písemně kontaktováni svými svojanovskými kolegy a rozhodli se akce zúčastnit.

„Parní stříkačku na místo dopravili autem s kontejnerem pana Černého z Bohučovic. Kromě stříkačky vezli ještě deset až dvanáct hadic, zbytek musel dodat pořadatel,“ vzpomíná na akci kronikář Hradce nad Moravicí Martin Sosna. Do Svojanova odjelo se stříkačkou pět členů hradeckého sboru – Petr Wolf, Kamil Wolf, Jan Tichý, Zdeněk Murczek a Tadeáš Král. Kromě nich sem přijelo se svými „parničkami“ dalších šest dobrovolných hasičských sborů z různých koutů České republiky a osmým sborem byli domácí ze Svojanova.

O náročnosti cesty i akce svědčí to, že původně mělo být sborů deset, ale dva parní stroje nevydržely přípravu. Když byli všichni na místě, obsadily parní stříkačky svá stanoviště. Vlastní pokus o rekord začal po třetí hodině odpolední. Voda se čerpala z řeky Křetínky, a pak se pomocí čerpání z kádě do kádě posouvala mezi jednotlivými stanovišti s celkovým převýšením 132 metrů na vzdálenost 2505 m až k hradu Svojanov.

„Hradečtí hasiči dostali přidělený třetí úsek a sto let stará stříkačka zajišťovala přečerpání vody v délce obdivuhodných 460 metrů,“ popsal Martin Sosna úkol hradeckých hasičů. Podařilo se, jakmile z vršku nejvyšší věže svojanovského hradu vystříkl o hodinu a čtvrt později první proud vody, zatroubil trubač na znamení úspěchu.

Dohlížecí komise z olomoucké pobočky Guinnessovy knihy rekordů k radosti všech prohlásila, že byly překonány hned tři světové rekordy – ve vzdálenosti, po níž byla voda parními stříkačkami přepravována, ve zdolaném převýšení a v počtu parních stříkaček, které se dělily o dopravu.

Sbor dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí se tak se svou parní stříkačkou podílel na vzniku tří světových rekordů, které budou zapsány do českého vydání Guinnessovy knihy rekordů!