Brzy mu došlo, že má co do činění s velmi nebezpečnou bombou a všechny domy v Hálkově ulici a okolí musí být urychleně evakuovány.

„Podíval jsem se kolem sebe a určil rizikový prostor možného rozletu střepin. Lidé při takových nálezech mají tendenci celou situaci podceňovat, ale já musím myslet především na jejich bezpečnost. Něco jiného je navíc najít pumu uprostřed sídliště, anebo někde na poli," vysvětloval dvaačtyřicetiletý Petr Hulva.

V tomto smyslu si pochvaloval předběžná bezpečnostní opatření ze strany policistů, kteří už zasahovali na místě. „Byl tam člověk z místního obvodního oddělení, který jezdil v autě a doslova řval do mikrofonu, že se našla munice a že hrozí velké nebezpečí. Byl to ohromný apel na lidi. Opravdu je vyburcoval k tomu, aby opustili své domovy. Takhle nějak by to mělo vypadat.

Občané totiž většinou nereagují a tvrdí, že o nic nejde," pokračoval.

Jestliže si někdo z evakuovaných na začátku minulého pondělí myslel, že celá akce je přehnaná, strašlivě se mýlil. Německá letecká puma s označením SD-70 totiž byla plně funkční.

Případný výbuch pádesátikilové tříštivotrhavé munice mohl ohrozit domy a lidi v okolí několika stovek metrů. Nebezpečný zapalovač AV-1, který na nejspíše ukořistěnou německou bombu připevnili příslušníci sovětské armády, se musel z boku pumy opatrně vyšroubovat.

Samozřejmě až potom, co více než pět hodin dlouhá evakuace asi tisícovky lidí byla u konce. Do té doby s ní nesměli manipulovat ani pyrotechnici.

„Musím říct, že pro mě osobně to byl nejnebezpečnější zásah za celou mou kariéru. Nemohl jsem si to ovšem připouštět, jelikož v tu chvíli jsem byl jediný, kdo s tím mohl něco udělat," mínil dále Petr Hulva, jenž tvrdí, že na území Moravskoslezského kraje dochází k nálezu leteckých pum nejčastěji na Opavsku.

Počty pyrotechnických výjezdů na OpavskuRok 2012 - 107 výjezdů (z toho 2x SSSR letecká puma o váze 50 Kg - označení FAB 50)
Rok 2013 - 117 výjezdů (z toho 1x SSSR letecká puma o váze 100 kg - označení FAB 100, 1x FAB 50 a 2x německá letecká puma SD-70)
Rok 2014 - 166 výjezdů (z toho 2x FAB 100, 2x FAB 50)

Na Opavsku je nejvíce nalezených pum

Pyrotechnik frýdecko-místecké expozitury Petr Hulva tvrdí, že až devadesát procent leteckých pum nalezených v Moravskoslezském kraji se vztahuje přímo k Opavsku. S jeho kolegou Tomášem Šústkem jsme si povídali o tom, proč tomu z historického hlediska tak je.

Při Ostravsko-opavské operaci, která mimochodem probíhala od 11. března do 6. května 1945, vedla přes Opavsko trasa postupu 4. ukrajinského frontu. „Vzhledem k okolnostem a průběhu konce druhé světové války byla Ostrava a okolí pro Němce poslední průmyslovou oblastí. Lokalita pro ně měla obrovský význam, hlavně aby mohl být dál v chodu jejich zbrojní průmysl," popisoval Tomáš Šústek.

Sověti postupovali ze severu na jih. Němečtí vojáci se stáhli do Opavy, která se stala jejich klíčovou pevností. Němci kladli houževnatý odpor, jenž se sovětská armáda pokoušela mj. zlomit ze vzduchu, kde sovětské letectvo mělo značnou převahu.

„Denně bylo uskutečněno až několik set bojových letů. Řada shozených bomb z různých důvodů nevybuchla. Někdy byly svrženy z malé výšky, jindy byla na vině technická závada, špatný úhel dopadu anebo také měkké podloží," pokračoval dále.

.

Padesátikilová letecká puma sovětské výroby s označením FAB 50, která byla nalezena na poli nedaleko Chuchelné. foto: Petr Hulva

Podobné to nejspíš bylo i s pumou, která se našla na sídlišti v Kateřinkách. Zajímavé bylo, že šlo o německou pumu SD-70, která byla opatřena sovětským zapalovačem. Je tedy dost pravděpodobné, že byla ukořistěna Sověty, kteří ji později upravili a
v boji s Němci použil jejich vlastní zbraň:

„Nebylo by to nic výjimečného. Sověti na dobytých letištích běžně ukořistili takové pumy, které jejich zbrojíři opatřili právě nebezpečnými zapalovači AV-1 s všesměrovým dopadovým ústrojím. Takový se našel i v Opavě."

Opavsko na území České republiky není jedinou oblastí, kde by se nevybuchlé pumy nacházely v tak velké míře. „Druhé území, které je kontaminováno podobnými bombami, je jižní Morava. Nahromadily se zde především v průběhu tzv. Bratislavsko-brněnské operace," doplnil na závěr Tomáš Šustek.

Nálezci by si neměli hrát na hrdiny

Jenom během loňského roku pyrotechnici z frýdecko-místecké expozitury na Opavsko vyjížděli hned ke 166 případům nalezené munice z druhé světové války. Přitom musí pokrývat celý Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a kus Pardubického kraje. Mnohdy se přitom nestačí divit, čeho jsou lidé schopni a jak dokáží hazardovat se svým životem.

Některé pyrotechnické historky jsou na jedné straně úsměvné, na druhé z nich skoro až mrazí. „Jsou to odstrašující záležitosti. Pokud člověk starou munici najde, měl by okamžitě zavolat na policii a vzdálit se.

Lidé si často neuvědomují, že munice je tlustostěnná, vše je dobře zapouzdřené a trhavina nedegraduje. Příkladem za všechny jsou právě Kateřinky, kdy bomba byla plně funkční," mínil pyrotechnik Petr Hulva.

On osobně si vzpomněl třeba na několik let starý případ z Otic, kdy žena našla granáty, které dala do kýble s vodou v domnění, že je takto zneškodní. Někdo další, shodou okolností také z Opavska, zase našel dvojici dělostřeleckých granátů na svém pozemku, následně je vzal, uskladnil v kůlně a na policii se obrátil až po několika týdnech.

Pomyslnou třešničkou na dortu je muž z Bolatic, jenž před téměř třemi lety při výkopových pracích na své zahradě narazil na puškový granát. Bez obav ho odložil na okenní parapet, zkontaktoval policii a vyčkal na její příjezd. Vůbec mu přitom nevadilo, že o pět metrů dál si na trampolíně hrají děti.

„Ani já jako pyrotechnik si nemůžu hrát na hrdinu. Pokud vyhodnotím, že situace je přespříliš nebezpečná, je nutné, aby se sešla pyrotechnická komise, která provede další kroky. Někdy se dokonce musí přistoupit i k odpalu přímo v místě nálezu. Může to být v tu chvíli zkrátka nejbezpečnější varianta," vysvětloval Petr Hulva, proč se nevyplatí s nalezenou municí manipulovat.

Zajímavé případy z poslední doby

Podvihov – sovětská letecká puma 100 kg (29. srpna 2013)
V chatové oblasti byl oznámen nález sovětské letecké pumy o váze 100 kg. Po okamžité evakuaci chatové oblasti byly započaty práce, které spočívaly ve zneškodnění letecké pumy skrze přerušení iniciačního řetězce – vyjmutím rozbušného inicátoru.

Poté byla letecká puma transportována do muničního skladu Pyrotechnické služby ve Frýdku-
-Místku a následně zničena na trhací jámě ve VVP Libavá.

Opava (centrum města) – německá letecká puma SD-70 (6. listopadu 2013)
Při výkopu v centru Opavy 
v Müllerově domě došlo k nálezu podezřelého předmětu, který byl později identifikován jako letecká puma německé výroby SD-70 se sovětským iniciačním mechanismem. Vzhledem k tomu se pravděpodobně jednalo o kořistní munici Rudé armády. Po okamžité evakuaci osob bylo přistoupeno ke zneškodnění letecké pumy.

Extrémním nebezpečím v tomto případě byl nárazový všesměrový rozbušný iniciační mechanismus, který bylo nutné bezpečně vyjmout. Poté byla letecká puma transportována do muničního skladu Pyrotechnické služby ve Frýdku-
-Místku a následně zničena na trhací jámě ve VVP Libavá. Stejná puma byla nalezena i v minulém týdnu 
v Kateřinkách.