„Během prázdninových měsíců se však počty absolventů začaly opět mírně zvyšovat a další nárůst čekáme ještě nyní v září. To je doba, kdy se hlásí řada mladých lidí, kteří nebyli přijati k dalšímu studiu, nebo si v průběhu prázdnin nenašli vhodné pracovní uplatnění,“ říká vedoucí oddělení analýz a prognóz opavského úřadu práce Ludmila Berková.

Absolventi škol a učilišť jsou skupinou, která nepatří na trhu práce mezi nejohroženější. Je však řazena k těm, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a péči. Přechod ze školských zařízení do světa práce je pro ni velmi důležitý z hlediska dalšího vývoje a uplatnění.

Ovlivňuje nejen budoucí pracovní kariéru, ale i celkovou kvalitu života, do kterého mladí lidé právě vstupují. „Pro úspěšné začleňování na trh práce je pro absolventy škol důležité, aby teoreticky získané znalosti, schopnosti a dovednosti odpovídaly požadavkům budoucích zaměstnavatelů,“ míní Ludmila Berková.

Do evidence úřadu práce vstupují nejčastěji absolventi s úplným středním odborným vzděláním v oboru ekonomika a administrativa, vyučení absolventi s maturitou v oboru podnikání v oborech a odvětvích i absolventi s výučním listem v oboru osobní a provozní služby a gastronomie, hotelnictví a turismus.

Jejich nezaměstnanost úzce souvisí s nabídkou volných pracovních míst, není pouze jejím odrazem. „Určitým hendikepem této skupiny mladých lidí může být hlavně minimální praktická zkušenost nebo přímo absence jakékoliv praxe.

Možnost získat zaměstnání navíc koresponduje se vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů. Z celkové nabídky zaměstnavatelů, která se u nás aktuálně pohybuje kolem 1 200 volných míst, je zhruba 400 míst vhodných pro takové absolventy, u kterých zaměstnavatelé praxi nepožadují,“ vysvětluje Ludmila Berková.

Jde nejčastěji o místa pro vyučené uchazeče ve strojírenských a stavebních oborech a také o místa ve službových oborech.