Jedním z možných řešení je vybudování obchvatu, které je ve hře již delší dobu.

„Stále je to pro nás prioritní. Budeme iniciovat schůzku s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje panem Danielem Havlíkem, kde bychom mu chtěli celou situaci nastínit.

K tomu poslouží i publikace o radkovské aleji, kterou jsme nově vydali. Tu bych mu rád předal jako dárek a při té příležitosti snad dojdeme k řešení," vysvětlil předseda spolku Radkov Tomáš Skalík. Jasno by tak mohlo být v následujících týdnech, případně měsících.

STAV ALEJE ZACHYCUJE PUBLIKACE

Tomáš Skalík je zároveň i autorem publikace Alej Radkov, která zachycuje její součastný stav. „Vznikla především ze dvou důvodů. Jedním z nich byla touha zdokumentovat historickou a přírodní památku v její současné podobě, zachytit okem fotografa barokní stromořadí, které ač zdánlivě staletí zůstává na svém místě, tak v poslední době doslova mizí před očima.

Druhým důvodem pak byla naše dlouhodobá snaha o zachování a obnovu této unikátní aleje," pokračoval.

Bibliografie je mimo jiné určena také těm, kteří by se chtěli na její obnově podílet. Jednou z možností je právě zakoupení publikace a tím přispění na aktivity vedoucí k tomuto cíli.

Situací se začala zabývat také nezisková organizace Arnika, konkrétně pak její ostravská pobočka. „Všeobecně se ochraně alejí věnujeme od roku 2009. Podporujeme zejména místní občany, kteří se do ochrany stromořadí aktivně zapojují. Pomáháme jim svými zkušenostmi i kontakty na odborníky.

V letech 2013 až 2015 jsme realizovali projekt na ochranu alejí na Moravě a tehdy také začala spolupráce se Spolkem Radkov. Zaujal nás jejich aktivní přístup," uvedla před časem Marcela Klemensová z ostravské pobočky organizace Arnika.