Před sto sedmdesáti lety byla v Radkově vystavěna pět set metrů dlouhá lipová alej, která vedla od místního kostela až k zámku v Dubové. Původně sloužila pro kočáry, a tak není divu, že silnice široká čtyři metry dnes dělá motoristům problémy.

Více než auta ale spíše trpí samotné stromy, které na současný stav nejvíce doplácejí.

„Byly vytvořeny speciální výhybny pro auta, aby se na komunikaci lépe míjela. Silnicí projede jen jedno vozidlo nebo autobus, ale vedle sebe nikoli, a tak si musejí dávat přednost. Vyšší a širší vozidla tam mají úplný zákaz, který ale řidiči mnohdy nerespektují. Měli by využívat objezdu, kdy si ale nadjedou asi dvacet kilometrů, a proto jezdí tudy.

Tím ovšem negativně přispívají ke zhoršování stavu aleje, protože se stává, že vzhledem ke své velikosti ulomí větev nebo dojde ke kolizi a stromy přijdou o kúru," uvedl Tomáš Skalík ze sdružení Za Opavu, který se osudem aleje už nějakou dobu zabývá.

Aleji by pomohl obchvat

Protože se jedná o významný krajinný prvek, vznikla za jeho zachování iniciativa, do které se zapojili nejen místní občané.

„V současné době se pracuje se dvěma možnými scénáři. Prvním z nich je úplné vykácení stromů, výsadba mladých a postavení nové cesty. Další z nich počítá se zachováním a celkovou rehabilitací aleje a vybudováním obchvatu. Doufáme v tu druhou možnost, protože i kdyby došlo třeba jen k vykácení jedné strany a rozšíření silnice, alej by tak pochopitelně ztratila svou hodnotu," sdělil Tomáš Skalík.

Z původních osmdesáti lip jich dnes cestu lemuje šedesát jedna a čtyři by měly být kvůli špatnému stavu pokáceny už letos. Obchvat by podle předběžných odhadů měl vyjít asi na osmnáct milionů korun. Alej by se pak stala stezkou pro chodce a pro cyklisty.

Dalším aspektem pro její zachování jsou i významné druhy hmyzu a dalších živočichů, kteří v ní žijí. Vybudování obchvatu už bylo zaneseno i do Bílé knihy plánovaných dopravních staveb v kraji.

„V ní ale bohužel projekt zaujímá až nějaké dvousté místo, takže nepatří mezi priority. Faktem také je, že se silnice stává nebezpečnou, protože kořeny stromů tlačí na povrch vozovky a ten se vzdouvá," dodal.

Radkovská alej patří mezi nejpěknější u nás. To potvrzuje také skutečnost, že jako jedna ze čtyř českých byla zařazena do výběru dvou set stromořadí v publikaci Aleje v Evropě.

Vzrostlé stromy mají své kouzlo

Za jedinečné se dá považovat to, jak stromy postupně rostly. Mladé lípy byly pravděpodobně předpěstovány tak, že dva nebo tři kmeny byly vysázeny těsně vedle sebe, aby později splynuly v jeden.

„Alej je dvouřadá a v kontextu k urbanistickému okolí můžeme pozorovat jakousi úzkost, je to krásný příklad barokní krajiny a to jen dokládá její hodnotu. Věřím, že letos by už konečně mělo dojít na lámání chleba a dozvíme se, jak to celé dopadne," řekl Tomáš Skalík, který sám v Radkově bydlí, a tak mu osud aleje není lhostejný.

Spolu se svým sdružením se rozhodl aleji pomáhat alespoň formou dobrovolnických prací. „U některých stromů byl zjištěn výskyt dřevomorku kořenového. Tato houba napadá právě kořeny lip, a proto jsme do nich vložili speciální hnojivo pro jejich výživu.

Správa silnic pak provádí přibližně co pět, deset let pravidelné ořezy, letos by se měla uskutečnit vazba větví, která by měla zabránit jejich zlomení při silném větru. Velmi si vážím toho, že Správa silnic v Opavě-Kylešovicích se problémem zabývá a diskutuje o něm," doplnil.

Vyřešení celé situace by uvítal i starosta Radkova Petr Dubový. „Já věřím, že nakonec dojde k postavení obchvatu, jsem rozhodně pro. Studie jsou již hotové a jsou krásné. Majitelem silnice vedoucí alejí je ale kraj, a tudíž jen on může žádat o dotace. Doufáme, že po realizaci by se už pak mohla cesta převést na obec," sdělil.

Veronika Bernardová