Projekt Cesty k sobě, který byl podpořen nadací Partnerství, připravil Spolek Radkov dohromady s širokou veřejností.

„Roční projekt se věnoval obnově pobytového místa v krajině pro pěší i cyklisty a záměrem bylo právě doplnit nové aleje stromů. Vysadili jsme staré odrůdy, a sice jabloně, švestky a na místo u kamenné lavičky také budoucí Strom přání, kterým se stane dominantní hrušeň," vysvětlila Kateřina Skalíková ze spolku Radkov.