V místní části Dubové se pak rozkládá rozsáhlý zámecký areál a hrad Vikštejn. Některé z památek se postupně daří udržovat a obnovovat, jiné na své lepší časy teprve čekají. „V roce 2012 se nám podařilo opravit Roderichovu kapli pod Vikštejnem a letos jsme požádali o dotace na obnovu dalších památek na území obce," uvádí členka sdružení Radkov Kateřina Skalíková.

Jedná se o náhrobek Antona Skrbenského, který musel být z havarijních důvodů v loňském roce demontován, dále náhrobky Razumovských a kamennou zámeckou zeď v Dubové. Na záchranu náhrobku Skrbenských získali členové sdružení peníze z Nadace VIA, na restaurování souboru náhrobků Razumovských a na opravu zdi z ministerstva kultury.

Do aktivit je již dnes zapojeno množství dobrovolníků a domluvena je spolupráce s radkovskou farností a obcí.