Plány na to, jak by se Kateřinky mohly proměnit a možnosti, jak žádat o dotace z evropských fondů, představili manažer Integrovaného rozvojového plánu (IRPM) Marek Bumbálek z opavského magistrátu spolu s Janem Srbem z SFP Group, v. o. s.

Jak vypadá aktuální situace? „V tuto chvíli jsme před finalizací plánu. Měl by být dokončen v listopadu a v prosinci předložen ministerstvu pro místní rozvoj,“ uvedl Jan Srb. Podle jeho slov pak v prvním kvartálu příštího roku ministerstvo vybere vítězné projekty.

V kategorii měst nad 50 000 obyvatel se společně s Opavou bude o peníze ucházet dalších dvaadvacet měst. Existence IRPM pro oblast bydlení je nutnou podmínkou pro čerpání peněz z evropských fondů. Na jeho vzniku se podílely dvě pracovní skupiny, které se dohromady zabývaly více než dvaceti projekty na revitalizaci západní i východní části Kateřinek.

Příjemci podpory mohou být bytová družstva, společenství vlastníků, statutární město a na podnět jednoho z účastníků středeční prezentace sem byla nově zařazena i občanská sdružení. Z evropských fondů bude možno financovat rekultivace veřejné zeleně, zateplení fasád, rekonstrukce výtahů a další věci.

Jediné, co v rámci tohoto operačního programu nebude možno zaplatit, je výstavba parkovacích domů, které byly původně plánovány v Kateřinkách dva. Podle slov vedoucího oddělení rozvoje města Petra Šnejdara vedení města hledá v současné době jiné způsoby a možnosti, jak tento palčivý problém vyřešit.

A jak se konkrétně mohou občané do žádosti o evropské peníze zapojit? Podle Petra Šnejdara by rozhodně obyvatelé Kateřinek měli počkat na to, jak Opava v soutěži o evropské peníze dopadne.

„Chtěl bych zdůraznit, zatím nic nepřipravujte,“ upozornil Šnejdar zástupce vlastníků domů a bytů. Město podle něj, v případě, že uspěje, vyhlásí výzvy k podávání projektů a bude se snažit s žadateli spolupracovat. Realizace podaných projektů se předpokládá v letech 2009 – 2015.