V Opavě takto „bydlí“ na radnici šest set osmdesát jedna lidí. Potvrdil to tiskový mluvčí Magistrátu města Opavy Jan Šindler. Jak se dále zmínil, města tuto agendu vykonávají ze zákona. „Agenda má administrativní charakter,“ řekl s tím, že v zásadě to městu žádné problémy nepřináší. Jak dále Šindler zmínil, této služby mohou využívat například i lidé, kteří se vrací z dlouhodobého pobytu v cizině a zatím nemají zřízené trvalé bydliště.

Lidí přibývá, ne však víc než deset ročně

Úřad ve Vítkově čítá těchto lidí v současné době osmadevadesát. Redakci to řekl starosta Vítkova Pavel Smolka. „Nejsou to jen lidé, kteří se dostali „na dlažbu“ z našich městských bytů, ale i lidé ze soukromých nemovitostí,“ komentoval starosta s tím, že problémy jim to nepřináší.

„Je to administrativní záležitost. Neslyšel jsem, že by s tím byly problémy,“ doplnil a dodal: „Běžnou poštu od loňského roku nebereme. U doporučené to funguje tak, že pošta námdá echo amy to vyvěsíme na úřední desku. V případě, kdy má člověk zájem přijímat poštu, zřídí si na poště box,“ vysvětlil Pavel Smolka. Počty lidí takto hlášených se podle něj zvyšují. Ve Vítkově to však není více než deset lidí ročně.

Trvale mají hlášeno deset lidí

Na Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou, jak uvedl tamní starosta František Vrchovecký, je trvale hlášeno na adrese městského úřadu deset osob. „Dá se říci, že počet těchto osob rok od roku roste,“ podotkl. Na otázku, zda to radnici přináší nějaké problémy, pak František Vrchovecký odpověděl následující: „Problémy to samozřejmě přináší již se samotnou administrativou okolo této záležitosti a také s doručováním písemností došlých na trvalou adresu u osob, kde není znám jejich faktický pobyt.“

Pro radnici to znamená administrativní zátěž

Jak sdělila tisková mluvčí města Hlučín Simona Součková, k trvalému pobytu na ohlašovně - úřední adrese - Hlučín, Mírové náměstí 24/23 mají v současné době hlášeno 219 občanů. „V loňském roce bylo na úseku evidence obyvatel vedeno dvaačtyřicet správních řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu, k 19. červnu 2008 je vedeno devětatřicet správních řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu,“ upřesnila Součková.

Také ona na otázku, zda to způsobuje radnici problémy, odpověděla, že radnice s tím má administrativní zátěž, protože musí takové zásilky převzít, zaevidovat a v zákonné lhůtě také ponechat uložené pro případné vyzvednutí. Poté musí nevyzvednuté zásilky posílat zpět.

„Pokud má člověk neznámého pobytu problémy s justicí nebo jinými správními subjekty, pak tyto instituce nás určují jako opatrovníka a zvyšují se nám náklady na administrativu přeposílání korespondence,“ vysvětlila.

V Kravařích, jak potvrdila tamní místostarostka Jana Ligasová, takto „bydlí“ třiašedesát lidí. Zatím nejvíce lidí, a to pětadvacet, se na radnici přihlásilo v roce 2006, v uplynulém roce devatenáct a v tomto roce prozatím tři lidé. „Nejedná se ani v jednom případě o lidi soudně vystěhované, úřední adresu mají na základě správního rozhodnutí, vydaného na návrh majitele nemovitosti v případě, že se dlouhodobě nezdržují v místě trvalého bydliště,“ upřesnila Jana Ligasová.

Na úřadě v Hradci „bydlí“ šestadvacet osob

V sídle Městského úřadu v Hradci nad Moravicí má trvalý pobyt jako evidenční adresu pak šestadvacet osob. Uvedl to tajemník Městského úřadu Hradec nad Moravicí Václav Žampa.

„Po novele zákona může na žádost majitele nemovitosti na základě správního řízení a při dodržení zákonem stanovených podmínek pracovník evidence pobytu zrušit občanovi trvalý pobyt v nemovitosti žadatele a zavede mu evidenční adresu, v našem případě Opavská 265, Hradec nad Moravicí,“ uvedl Václav Žampa se slovy, že takových případů bylo v loňském roce v Hradci šest a v letošním roce doposud šestnáct.

Ostatní bydlící na úřadě jsou z předchozích let. „Mimo problémů s doručováním a administrativou tento stav rozšiřuje počet neplatičů, například nezaplacením poplatku za odpady,“ zmínil se v závěru.