Vzhledem k tomu, že v soudobých publikacích o Opavě se objevuje jen pár fotek, zamířili jsme do okresního archivu, abychom zkusili zjistit více podrobností. Naštěstí jsme se mohli spolehnout na znamenitou práci opavského kronikáře Matěje Valíka, jenž měl na starosti kroniku Kateřinek.

Poměrně mohutný dům, který se nachází v Kostelní ulici číslo 1, vznikl na místě bývalé školy. Ta mohla být zbořena nedlouho před rokem 1905. Byla stará a nevyhovovala tehdejším parametrům. Nová školní budova se začala stavět opodál. Jubilejní škola císaře Františka Josefa I., kterou dnes známe spíše jako Základní školu Vrchní, byla dostavěna v roce 1900.

Jak již bylo zmíněno, o pět let později finišovala i stavba radnice. Odhaduje se, že vyšla asi na 40 tisíc korun. „Stavěl ji místní stavitel Rich. Fajka za starostenství Ign. Manderly. Před tím musel každý starosta míti ob. úřadovnu ve svém bytě," píše ve svých pamětech Matěj Valík.

Dříve v ní byla i knihovna

Kateřinky dříve fungovaly jako samostatná obec a v září 1932 pak byly povýšeny na město. Mít svou radnici tedy byla doslova povinnost. Ne nadarmo se v jednom z vydání Slezanu z jara roku 1933 palcovými titulky píše o Kateřinkách jako o benjamínovi slezských měst.

.

Významný opavský kronikář se zmiňuje také o tom, že zasedací místnost radnice nějakou dobu fungovala i jako veřejná obecní knihovna. Knihovníky byli učitelé František Dratva a Ludvík Žáček. Knihovna se ovšem poté trvaleji přestěhovala do ulice Vrchní do prostor první školky. Postupem času se začala rozšiřovat i budova vedlejší školy.

V průběhu roku 1907 došlo k přístavbě křídla pro německou školu od ulice Vrchní. Přibližně o jedenáct let později se pak přistavovalo křídlo i ze strany radnice. Nacházely se v něm dvě třídy a dílna.

Dneska je z ní bytový dům

Bývalá kateřinská radnice je po 107 letech skoro k nepoznání. Slouží jako bytový dům a má novou fasádu. „Uvnitř nad dveřmi na chodbu je nějaký znak. Jen podle toho byste ovšem rozhodně nepoznali, že to byla radnice," usmíval se pod schody Petr Koflák, který se do tohoto domu nedávno přistěhoval.

Ani on netušil, že při válečných akcích roku 1945 udeřila do průčelí radnice velká bomba. „Po levé straně vchodu zanechala ve zdi asi 5 metrů vysokou díru. Rozbila všecky dveře a okna v domě a poškodila omítku," mínil ve své kronice Matěj Valík. Ten zaznamenal i to, že během druhé světové války byla na střeše radnice umístěna poplachová siréna, kterou v roce 1948 nahradila siréna požární.

Po opravách válečných škod dostal vzhled fasády nový ráz. Budova definitivně přestala být radnicí od 1. listopadu 1945. O pět dní dříve se totiž Kateřinky staly součástí Opavy, a její další fungování by tedy nemělo smysl. „Každopádně musím říct, že budova má skvělou atmosféru. V našem bytě jsou čtyřmetrové stropy. Dýchne tu na vás historie," doplnil Petr Koflák.

Petr Dušek

.