„Statistika dopravních nehod a nebezpečných situací byla opravdu znepokojivá. Situace byla nebezpečná i pro přecházející chodce. Tato komunikace nemá dostatečné parametry pro oboustranný provoz a oboustranné parkování. Na technicky vhodnější severní stranu vozovky byla umístěna dopravní značka Zákaz zastavení a vznikl tak jízdní pruh umožňující plynulý a bezpečný průjezd i větších vozidel.

Došlo i k omezení rychlosti na 40 kilometrů v hodině. K parkování mohou řidiči využít místa na jižní straně vozovky. V polovině října zde navíc vejde v platnost omezení parkovací doby na maximálně 2 hodiny,“ říká Eva Hanzlíková. Ve vyhlášce stojí, že jde pouze o přechodnou úpravu do doby, než se dořeší místní úprava provozu na Náměstí. Jak dlouho to potrvá? „Trvalá místní úprava komunikace se bude realizovat v nejbližší možné době,“ sdělila mluvčí.

Zajímalo nás také, proč se nesmí parkovat zrovna na severní straně, ale na jižní ano. Důvodem je podle radnice výjezd z ulice Petra z Kravař na Náměstí, kdy prý řidiči neměli při odbočování dobrý rozhled. Vyhlášku schvalovala rada města na základě doporučení dopravní komise.

„Členy komise tvoří odborníci z řad Policie ČR, speciálního stavebního úřadu, městské policie a další. Ke schválení došlo v červenci, 30 dní pak byla vyhláška vyvěšena na úřední desce, na odbor dopravy města nepřišla žádná námitka či připomínka,“ pokračuje. Co se vybudované odstavné plochy na severní straně Náměstí týká, město za ni platí 30 tisíc ročně. „Úpravy provedlo město svépomocí, v řádu několika tisíc korun. V plánu je ji využívat dlouhodobě. Občané zde mohou své vozidlo zdarma na neomezenou dobu odstavit,“ přibližuje Eva Hanzlíková.

Zálivy, po kterých volají nespokojení občané, se ale nejspíše konat nebudou, a to kvůli plánované rekonstrukci celého náměstí. Na to ale někteří namítají, že opravy se chystají už pěknou řádku let a realizace je v nedohlednu. Živnostník, provozující jakoukoli provozovnu, by si pak podle radnice měl sám zajistit parkovací místo.

„Je to na zodpovědnosti majitelů, jak se k tomu postaví. Jsme přesvědčeni o správnosti svého rozhodnutí. Věříme, že přijaté řešení ulehčí dopravní situaci na této hojně využívané komunikaci a bude ku prospěchu bezpečnějšímu životu ve městě. Již nyní o tom svědčí množství pozitivních reakcí ze strany řidičů. Je to nejbezpečnější varianta jak pro provoz na této komunikaci, tak pro chodce, kteří mají větší rozhled u přechodu,“ dodává. 

K TÉMATU

Co na to opozice?

Zálivy se vybudovat mohou, ale stejně jde jen o dočasné východisko. Takový je například názor opoziční Nové síly Kravař. „Změnu dopravního značení spolu s vytvořením odstavné plochy považujeme za zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Dle našeho mínění se ale jedná pouze o dočasné řešení dopravní situace v ulici Náměstí. Řešení současného problému pomocí zálivů je podle nás možné, ale vyžádá si další investice ze strany města a opět se bude jednat jen o řešení provizorní,“ říká Sandra Hradilová z Nové síly. A jak se tedy s problémem co nejlépe vypořádat? I ona se podobně jako radnice domnívá, že cesta ven vede přes kompletní rekonstrukci Náměstí. „Tím by se dopravní situace vyřešila s konečnou platností. K tomu je ale potřeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Nová síla již několikrát požadovala, aby byly v rámci rozpočtu města pro tento účel vyčleněny peníze. Ze strany města jsme ale nebyli nikdy vyslyšeni. Jedno je tak jisté. Občané se v tomto volebním období rekonstrukce Náměstí opět nedočkají,“ dodává Sandra Hradilová.