Co je důvodem? Nic menšího, než je plánovaná výstavba Opava City Center. Už nyní se proti tomuto záměru postavili členové občanského sdružení Za Opavu.

„Ano, je to pravda, a máme k tomu několik důvodů. Za nejzávažnější považujeme absenci aktuální projektové dokumentace k samotné stavbě, dále chybějící časový harmonogram výstavby a také návrh způsobu kompenzace městu za kácenou zeleň,“ uvedla za občanské sdružení Za Opavu Kateřina Skalíková.

Podle jejích slov se členové sdružení obávají možnosti, že by v nejbližší době mohlo dojít k plošnému vykácení všech stromů v parku za Slezankou. „Přitom by stavba ani přípravné práce nebyly zahájeny. Došlo by tak ke stejné situaci jako v místě bývalé tržnice, kde byla odstraněna nejen stávající zeleň, ale také budovy, a ze záměru výstavby nakonec sešlo,“ doplnila Skalíková.

Jak redakci potvrdila asistentka opavského primátora Jana Popková, první stromy se začnou kácet před zahájením záchranného archeologického průzkumu. „Kácení proběhne v několika etapách, celkem se bude kácet šedesát dřevin. Přibližně polovina jsou křoviny a polovina stromy různého vzrůstu.

Kácet se bude převážně v průběhu letošního roku, částečně v příštím roce,“ řekla Popková.

Zmínila také, že město má se společností Opava Development Company, a. s., připravenou dohodu o kompenzaci ekologické újmy na veřejné zeleni v Opavě. V této dohodě je podle jejích slov vymezena částka, tedy hodnota kácených stromů, kterou společnost uhradí.

„Za tyto peníze bude odborem životního prostředí realizována náhradní výsadba v rámci obnovy zeleně města v období let 2010 až 2013, tedy v návaznosti na postup prací při kácení,“ doplnila Popková.