Jejich rodinné domy na Kolofíkově nábřeží ztrácejí hodnotu. Třesou se, praskají, obklopuje je hluk, sedá na ně prach. Klid tamním obyvatelům vzaly kamiony, které jezdí již třetí rok jejich ulicí. Ta je nyní jedinou přístupovou komunikací pro speditérské firmy sídlící v této lokalitě. Podle oficiálního sčítání dopravy z roku 2010 prováděného Ředitelstvím silnic a dálnic jezdí po Kolofíkově nábřeží 1727 vozidel denně, z toho 250 těžkých vozidel, mezi něž patří i kamiony.

Možná si řeknete, že to je dnes víceméně běžný problém, tento příběh má však ještě další rozměr. Ve hře je totiž pochybení úředníků opavského magistrátu. Ale pojďme nejdříve k rozložení sil.

Na jedné straně stojí Občanské sdružení „6t" v čele s geodetem Radomírem Šedou, na druhé straně opavská radnice, za kterou v této kauze vystupuje kromě dalších úředníků také náměstek primátora Daniel Žídek (ČSSD).

Územní plán nanic?

Protože náměstek Žídek má pod sebou mj. odbor dopravy, adresoval mu Radomír Šeda na jaře 2011 svou stížnost a navrhl řešení, jak situaci řešit. Neuspěl.

„Odpověď Daniela Žídka obsahovala tehdy jasné nepravdy: že prý se situace vyřeší změnou územního plánu a že umístění firem v této lokalitě stávajícímu územnímu plánu neodporuje. To ale není pravda," říká Radomír Šeda a dodává, že tento přístup přiměl místní obyvatele k založení výše zmíněného občanského sdružení, aby byli pro radnici rovnocenným partnerem.

Pozemky a administrativní budova

Sdružení zjistilo i další podivnou věc. Pozemky, které jedna ze speditérských firem, a to firma Jurotrans s. r. o., koupila jako roli, byly náhle změněny na ostatní plochu s podtitulem „plocha manipulační." To není nic neobvyklého. Neobvyklé však je, že část této manipulační plochy leží v tzv. zóně ochranné veřejné zeleně. Jinými slovy: kamiony parkují na zpevněné ploše, kde ale má být zeleň.

Tak si občanské sdružení vzalo na pomoc právníka, který napsal radnici stížnost na nesprávný úřední postup. V tu chvíli úředníkům nezbylo než se v září 2012 vydat přímo na místo. Zde skutečně zjistili závažné nedostatky jako nepovolené vybudování zpevněné plochy, plotu a osvětlení. Úředníci pak zahájili řízení o odstranění těchto nepovolených staveb. Zádrhel je rovněž u postavené administrativní budovy a dílen v areálu Jurotransu, na které bylo vydáno stavební povolení.

„To však odporuje územnímu plánu. V oblasti určené pro občanskou výbavu a výstavbu rodinných domků městského typu je nepřípustné umístit firmy provozující kamionovou dopravu a servis nákladních vozidel," doplňuje Radomír Šeda s tím, že navzdory tomu Daniel Žídek v dopise z února 2013 mj. napsal, že …stávající stav bude zachován.

Geodet: „Daniel Žídek souhlasil a přihlížel"

Nicméně Radomír Šeda má k dispozici dopis hlavního architekta, v němž se píše, že firmy tohoto typu do oblasti určené pro občanskou vybavenost a rodinnou zástavbu nepatří. „Firma Jurotrans je tam neoprávněně, protože vlezla do zóny občanské vybavenosti a ochranné veřejné zeleně. Stavbou servisu nákladních vozidel došlo k porušení zákona územního plánu. A to vše za souhlasu a přihlížení náměstka Žídka," shrnuje Radomír Šeda, který má k celé kauze objemnou složku písemností.

Tohoto muže nikdo nejspíš rohlíkem neopije. Třicet let se profesně pohybuje kolem komunikací, dosud například pomáhá s výstavbou mostů na budované jedenáctce. Pro úředníky opavského magistrátu, kteří se kolem celé této kauzy pohybují, konkrétně pro náměstka Žídka, má jen velmi kritická slova.

Bývalí kolegové z jedné firmy

Daniel Žídek a jednatelé Jurotransu Petr Romanovschi a Pavel Jüstel se znají už řadu let. Jsou totiž bývalí kolegové. Pracovali spolu jistý čas v jedné spediční firmě na Opavsku. „Ano, je to tak. Znají se, pracovali u mě společně ve stejný čas," potvrdil nám majitel této firmy pod slibem zachování anonymity. Proč všichni tři muži z jeho firmy odešli, však nechtěl komentovat.

Vyjádření náměstka primátora Daniela Žídka (ČSSD)

Do jaké míry jste v této kauze zaangažován?
V rozmezí dvou let jsem odepsal pouze na tři dopisy pana Šedy, které se týkaly dopravy na Kolofíkově nábřeží. Ostatním se zabývá odbor kontroly magistrátu.

Odporuje umístění firem v Kolofíkově nábřeží včetně firmy Jurotrans stávajícímu územnímu plánu?
Toto je předmětem výkonu státní správy. Nepřísluší mi o tom rozhodovat. Psal jsem to i v jedné ze svých tří odpovědí panu Šedovi.

Pracovníci magistrátu u firmy Jurotrans zjistili závažné nedostatky jako nepovolené vybudování zpevněné plochy, plotu a osvětlení. Pak zahájili řízení o odstranění těchto nepovolených staveb. Co na to říkáte?
Je-li porušen platný právní předpis, musí správní orgány činit, jak ukládá zákon, a odstranit každou černou stavbu.

Prosím o komentář k tomuto vyjádření Radomíra Šedy: „Firma Jurotrans je tam neoprávněně. protože vlezla do zóny občanské vybavenosti a ochranné veřejné zeleně. Porušila územní plán. Porušila i zákon, protože si tam postavila servis nákladních vozidel. A to vše za souhlasu a přihlížení náměstka Žídka."
Je to nepravdivé tvrzení. Nevydávám ani souhlasy ani stavební povolení, vše je otázkou výkonu státní správy, do které samospráva v žádném případě nemůže vstupovat.

Znáte se s jednateli Jurotransu, pány Petrem Romanovschim a Pavlem Jüstlem?
Ano, tak jako s desítkami ostatních lidí, se kterými se potkávám a se kterými jsem v minulosti pracoval. V Opavě žiji celý život.

Vyjádření spolumajitele firmy Jurotrans

Spolumajitel Jurotransu Petr Romanovschi potvrdil, že s Danielem Žídkem spolu před lety pracovali, a stejně se zná i s jinými zastupiteli města. Vyjádřil se rovněž k situaci na Kolofíkově nábřeží a postupu radnice.

„Ano, stavební úřad tehdy těžce pochybil. Když město něco povolovalo, mělo si stát za svým. Jenže legislativa se mění. Tak, jak se rozhodovalo dříve, se dnes již nerozhoduje," řekl Romanovschi s tím, že s obyvateli na Kolofíkově nábřeží cítí a sami se cítí postupem stavebního úřadu poškozeni.