Před několika měsíci vedení Raduně koordinovalo své kroky se sousedními Vršovicemi, s projektanty projednává dokumentaci a stále pokračují jednání se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatný převod části pozemku, který je určen rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, kanalizací.

Rozhodující pro výsledek celé investiční akce bylo dosažení dotačního titulu. „Žádost o dotaci jsme zaslali v lednu tohoto roku a dnes již víme, že jsme byli úspěšní," informuje starostka Raduně Ludmila Juráňová.

Přesto bude muset obec část stamilionové investice pokrýt úvěrem. „Odkanalizování naší obce chápeme jako nutnost. Touto akcí si všichni zhodnotíme svůj majetek a zlepšíme životní prostředí v obci," dodává Ludmila Juráňová.

Aktuálně je na stránkách obce vyvěšen vzor zastupitelstvem schválené smlouvy s majiteli domů o souhlasu napojení na splaškovou kanalizaci.

„Tento souhlas budeme potřebovat pro hromadné povolení kanalizačních přípojek od hranice obecního pozemku k jednotlivým nemovitostem. V současné době jednáme s MMO, konkrétně s odborem výstavby. Vyřizovat povolení každé vodovodní přípojky samostatně by bylo administrativně velice náročné," doplňuje Ludmila Juráňová, která bude další kroky konzultovat na společném setkání občanů s projektanty a společností, která zpracovávala žádost o dotaci.