Proč konečně? Vznik projektu se totiž datuje už do roku 2010. Tehdy byl Regionální radou Moravskoslezského kraje zařazen mezi „náhradníky". Až vloni ale byla obec teprve vyzvána k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Finanční injekce přitom pomůže uhradit 90 procent nákladů.

„Cílem je vytvořit ze stávajícího prostranství místo, které bude nejen vizuálně atraktivní, ale především užitečné, kde si mohou odpočinout výletníci na svých procházkách, kde se budou setkávat občané obce při kulturních akcích, kde se budou aktivně bavit a hlavně kde budou trávit svůj volný čas naše děti," uvádí k záměru na webových stránkách obce sama starostka Ludmila Juráňová.

Jak dodává, rekonstrukce centra Raduně bude jakousi třešničkou na dortu všech úprav, které v obci proběhly již dříve. Kupříkladu zde byla opravena základní i mateřská škola, vybudována nová hřiště či se propojily pěší trasy, které nyní tvoří cestu z Vršovic až po raduňský hřbitov.

Kromě již zmiňovaných úprav dojde při chystané rekonstrukci i na nové obložení místní zídky nebo obnovu přechodu pro chodce a chodníku před školou. Celý prostor navíc vyplní premiérově i informační tabule. Náklady jsou předběžně odhadnuty na 1 824 463 korun a termíny prací, včetně dokončení, se stále dolaďují.