Umožňuje jim to každoročně rozšiřovaný fond, čítající nyní na 6 600 jednotek. „Budujeme ho samozřejmě i tak, aby vhodně doplňoval fond Německé knihovny,“ konstatuje knihovnice Zlatuše Vlhová a jeho šíři ilustruje jak tituly beletristickými, tak knihami z oboru historie či literární vědy.

„Máme tu ale též základní nabídku dětské literatury,“ dodává Vlhová, která při doplňování fondu a organizaci autorských čtení a dalších kulturních programů spolupracuje s odborným garantem knihovny Marií Gawreckou z Ústavu historických věd a rakouskými lektory vyučujícími na Ústavu cizích jazyků.

Hlavními partnery Rakouské knihovny jsou Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti ve Vídni, z jehož prostředků fond vznikl, a Rakouské kulturní fórum v Praze jako pracoviště ambasády Rakouska v ČR.

Jubilem knihovny připomene ve středu 22. října v 10 hodin slavnostní setkání v univerzitní aule Na Rybníčku. „Po zhodnocení patnáctileté činnosti Rakouské knihovny v Opavě bude oceněna iniciátorka jejího vzniku Christine Dollinger, nyní působící na postu regionálního rady Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti ve Vídni,“ potvrzuje organizátorka setkání Gawrecká.

Stejné ocenění, Stříbrná medaile Slezské univerzity, je připraveno také pro Rakouské kulturní fórum. Za ně medaili převezme kulturní atašé Elisabeth Marinkovic. „Poté rakouský spisovatel Reinhard Kaiser Mühlecker přečte ukázky ze svého románu Der lange Gang über die Stationen a vystoupí Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity,“ říká Gawrecká.

(ian)