Dětskému ranči v Hlučíně, který kombinuje funkci hipoterapeuticko – sportovního centra s protidrogovou a protikriminální prevencí, se stále nepodařilo vyřešit tíživou finanční situaci. Ačkoli Městský úřad Hlučín poskytl ranči bezúročnou půjčku ve výši 700 tisíc, situace se nezlepšila. „Již tři roky před získáním půjčky jsme žádali o dotace na provoz. Ty nám ale poskytnuty nebyly a jednání o jejich případném přidělení se protahovaly. Když nám město poskytovalo půjčku, tak jeho zástupci museli vědět, že nám to stačit nebude. Původně jsme žádali o milion dvě stě tisíc,“ řekl Josef Dudek.

Hlučínský místostarosta Pavel Reiský však tvrdí, že v době, kdy ranč o dotace žádal, byl zadlužen u státu. „Když ranč požádali o příspěvek, chtěli jsme zjistit skutečný stav jeho hospodaření. Zjistili jsme, že ranč je zadlužen u státu,“ řekl Reiský a dodává: „Podle vyjádření Josefa Dudka potřebovali půjčku na to, aby vyrovnali hospodaření a mohli se s ním prokázat sponzorům a privátnímu sektoru. Město vnímá pozitivně veřejně prospěšnou činnost ranče, a proto půjčku poskytlo. Situace se ale nezlepšila. Naopak ranč nedodržuje smluvní podmínky.“

Reiský také tvrdí, že město chtělo iniciovat jednání, kterého by se účastnili jak zástupci města a ranče, tak sponzoři. „Na tomto jednání by se mohl řešit problém hospodaření ranče. Na to ale Josef Dudek nepřistoupil. Podle něj by prý sponzoři o schůzku neměli zájem,“ uvedl Reiský. Tento fakt potvrdil také Dudek. „Jedná se o finance sponzorů a ti o jejich využití a objemu budou rozhodovat sami,“ sdělil. Faktem ovšem zůstává, že ačkoli Josef Dudek Přesvědčuje o tom, že bez závazků by byl ranč díky sponzorům soběstačný, v současné době musí svou činnost omezovat. „Ještě předevčírem zde bylo sto dětí ze škol. S tím je teď ale konec. Peníze prostě nejsou. Ke konci května jsme uzavřeli jezdecký kroužek a budeme muset omezit některé další aktivity. Letos se u nás neslavil ani Den dětí,“ uzavřel Dudek. Problému se budeme dále věnovat.