Šlo o žádost z roku 1999, která se týkala rekonstrukcí některých objektů v majetku muzea jako například Blücherova paláce (přírodovědné pracoviště), Müllerova domu (archeologické pracoviště), paláce Razumovských (Slezský ústav) a asanace arboreta. Podle slov Jaromíra Kaluse je z uvedeného seznamu jedinou realizovanou investicí k dnešnímu dni asanace arboreta v Novém Dvoře. Odbor investic Ministerstvo kultury České republiky existenci zmíněné žádosti z roku 1999 nemohlo potvrdit.

„O žádostech SZM z let okolo r. 1999 nemáme žádné informace a je obtížné je dohledat. Program na obnovu majetku státních příspěvkových organizací, jehož prostřednictvím může být financována i obnova nemovitosti Slezského zemského muzea, existuje od roku 2003,“ uvedl Daniel Herman z Informační kanceláře Ministerstva kultury České republiky (MKČR). Podle jeho slov jediným požadavkem ze strany SZM s odpovídajícími podklady a dokumentací byla rekonstrukce kotelny na depozitář v arboretu Nový Dvůr.

„Jde o investiční záměr z konce roku 2007, ministerstvo jej požadovalo doplnit,“ uvedl Herman. „O možnostech zařazení této akce s odhadem nákladů okolo sedmi milionů korun do programu na podporu obnovy majetku státních příspěvkových organizací budeme jednat a předložíme návrh do vedení ministerstva poté, co SZM bude mít akci investorsky dostatečně přiopravenou,“ dodal Daniel Herman Další z žádostí, která dorazila na MKČR se netýkala oprav budov Slezského zemského muzea, ale pouze restaurace a oprav soch paegasů a múz z průčelí výstavní budovy SZM. ta dorazila v roce 2005 a odbor památkové péče MKČR o ní rozhodne během února letošního roku.