Tragická záležitost byla postoupena Územní znalecké komisi, sám ředitel nemocnice nyní zvažuje nápravná opatření, která by mohla podobným případům zabránit.

Podle jeho slov nemocnice poskytne členům komise veškerou požadovanou dokumentaci, ale vlastní šetření ohledně míry zavinění už nijak ovlivnit nemůže.

„Do šetření této komise už nemůžeme nijak vstupovat, pokud nebudeme k jednání přímo pozváni. Posouzení se uskuteční nezávisle na nás a do doby, než budou známy výsledky, nenastane v záležitosti žádný posun,“ řekl ředitel Slezské nemocnice Milan Cvek.

A kteří lékaři měli s případem co do činění, a kteří tak nyní pracují až do verdiktu komise pod odborným dohledem? Jde o lékařku Renatu Kupkovou z gynekologicko–porodnického oddělení a Jiřího Pudicha z oddělení urologického.

Problémy začaly devětadvacetileté pacientce jedenáctý den po porodu dítěte a po dvou dnech jim podlehla. Čtyřikrát marně hledala lékařskou pomoc. Z lékařských návštěv Slezské nemocnice se pokaždé vracela s ujištěním, že má jen virózu.

Ve skutečnosti však měla otravu krve a její průběh sepse byl velmi rychlý. Mohlo jít o atypický případ, ale pokud by jí lékaři odebrali krev na vyšetření, možná by na problém přišli ještě včas. Nestalo se a nešťastná matka dvou malých dětí, která během dvou dní hledala lékařskou pomoc čtyřikrát marně, zemřela 19. října v 18.50 hodin.

„V současné době zvažuji možná nápravná opatření a toto téma bude projednáno také na nejbližší poradě primářů. Věřím, že společně najdeme způsob, který by v budoucnu mohl podobným případům v naší nemocnici zabránit,“ dodává ředitel Cvek.