Na všechno kolem soutěže a i školy samotné jsme se zeptali ředitele opavské „zemědělky“ Arnošta Kleina.

Zdroj: DENÍKNebojíte se při organizování soutěže Mladý zemědělec práce navíc?

Rádi jsme úkol přijali. Na jedné straně je to sice práce navíc, ale na té druhé, převažující, má propagace našeho krásného oboru rozhodně smysl. K účasti se přihlásilo kolem devadesáti žáků, což je největší počet ze všech krajů v republice. Soutěžit budou na deseti pracovištích v prostorách školy i na našem školním statku. Místa už máme vybraná, koncept připravený a všechno ostatní už dokončíme den před soutěží.

Kdo má její přípravu na svých bedrech?

Aktivně se do ní zapojují všichni učitelé výcviku i praxe a pomocnou ruku přiloží též vybraní studenti. Pro nejlepší účastníky má škola připravené ceny, pořízené ze sponzorských příspěvků. Celorepublikové finále se uskuteční 12. června v Brně.

Vaše škola je známá tím, že nežije jenom studiem

Na nedostatek zájemců o studium si rozhodně stěžovat nemůžeme, spíše naopak. Kapacita 640 žáků bývá každoročně naplněná a zájem o studium je pokaždé vyšší, než můžeme přijmout. Letos nám přišlo 663 přihlášek a největší zájem je o učňovský obor Zemědělec – farmář a o maturitní obor Agropodnikání.

Škola připravuje nové programy výuky.
Opavská škola vsází na volitelné předměty od nižších ročníků

Co můžete studentům nabídnout?

Studium poskytuje zájemcům veškeré znalosti obsluhy moderní zemědělské techniky, precizního zemědělství, chovu hospodářských zvířat, pěstování rostlin a ekonomiky. Součást tvoří i možnost získání řidičského průkazu na osobní i nákladní automobily a traktory. Nabízíme i včelařský a jezdecký kroužek a pro vybrané studenty též různá oprávnění, která jim rozšíří uplatnění v jejich profesním životě, protože všichni možná v zemědělství neskončí. Na trhu práce budou určitě žádaní i v jiných než zemědělských oborech. Pro studenty zajišťujeme mimo jiné též kompletní stravování a pro mimoopavské ubytování v našem Domově mládeže.

Oxid uhelnatý přidělá složkám IZS práci rovnající se stovkám případů ročně.
V Opavě se čtyři lidé přiotrávili oxidem uhelnatým

Je toho hodně, ale pochlubit se určitě můžete i dalšími věcmi.

Krásnou budovou, obklopenou výukovým parkem se sedmi originálními expozicemi přírodnin a centrem vzdělávání EVVO a letní učebnou. Je v něm například největší sbírka minerálů, hornin i bludných kamenů, dendrologická expozice nebo ovocný sad. Samostatnou kapitolu dokonalé výuky představuje i náš Školní statek se stoletou historií, který je v republice dost ojedinělý. Má 580 hektarů a je zaměřený na rostlinnou i živočišnou výrobu a na zahradnictví. Býval vyhlášený, ale zub času mu ublížil a proto byla nutná jeho revitalizace. Pokud vím, tak kdysi byl na kongresu v Římě prezentovaný jako komplexní výukový vzor, ale zub času se na něm podepsal tak, že v devadesátých letech minulého století už nedosáhl na dotace a zastaral. Posledních deset let prochází rekonstrukcí. Dostal nové dílny, laboratoře, učebny, moderní zemědělskou techniku i pět pěstebních skleníků. Zbývá zajistit ještě výstavbu moderního sila a stájí pro chov skotu. Projekty i stavební povolení už máme a čekáme jen na peníze. Ve všech záměrech máme skutečně maximální podporu kraje a dá se říci, že náš Školní statek dnes patří ke dvěma nejmodernějším v republice.

Zdroj: Youtube

Tím jsou vaše možnosti už vyčerpané?

Nejsou. Účastníme se národních přehlídek, ve kterých naši studenti získávají spoustu medailí, máme tři mezinárodní projekty typu Erasmus a partnerskou formu na pěstování oliv i zeleniny v Řecku. Jako jediní v republice poskytujeme též základní zemědělskou kvalifikaci a máme podepsanou smlouvu s třiceti vybranými podniky v Moravskoslezském kraji na zajištění odborné výuky. Úzce spolupracujeme s výrobci i dovozci moderní zemědělské techniky, kteří nám ji nejenom půjčují, ale provádějí i proškolování k jejímu užívání.

Koncert kapely Kryštof. Ilustrační foto.
Osm set za osm set let. Opavané nechtějí platit vstupné na oslavy města

O talentované žáky zřejmě nouzi nemáte.

To rozhodně nemáme. Můžeme se pochlubit studenty, kteří sebe, nás, město i kraj dobře reprezentují na různých soutěžích. Jen vloni se to týkalo například absolventa Ondřeje Malohlavy, který získal prvenství na Mistrovství republiky v jízdě na traktoru s přívěsem, druhé místo ze všech zemědělských škol ve všech zemědělských oborech a umístění mezi dvacítkou nejúspěšnějších studentů Moravskoslezského kraje. Marek Vltavský skončil v soutěži orby na druhém místě a Alex Orlík získal na prestižní celostátní floristické soutěži Brněnská růže čtvrté místo. Letos od dubna budou soutěže pokračovat a věřím, že se v nich naši studenti znovu uplatní.

V jakých oborech své studenty vzděláváte?

K mimo zemědělským maturitním patří obory Přírodovědné lyceum, zaměřené na teoretické studium gymnaziálního typu a Chemik, ve kterém škola úzce spolupracuje s opavským farmaceutickým závodem Teva. Do zemědělských patří maturitní obor Agropodnikání, kde je kromě všeobecných a odborných předmětů věnovaná pozornost i ekonomice. Výhradně zemědělství se věnují též učební obory Zemědělec - farmář a Zahradník. Držitelům výučních listů je určeno dvouleté nástavbové studium Podnikání, zakončené maturitou.

Ilustrační foto. Studenti vyhledávají na tabuli před školou, ve které třídě budou skládat příjmačky na gymnázium.
Toto je TOP 5 základek Opavska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

O vaší škole je známo, že má i své mimoškolními aktivity. Se kterými letos počítáte?

Teď 27. března budeme pořadatelem soutěže Mladý zemědělec a 24. dubna pořádáme soutěž Mladý zahrádkář, 26. a 27. dubna to budou velmi oblíbené Dny mláďat a 24. května se zúčastníme průvodu k osmi stému výročí založení města Opavy. Nový školní rok přivítáme 14. září hudebně – kulturním festivalem Dosečný věnec a pořádáním celostátní soutěže žáků zemědělských škol v orbě. Své aktivity uzavřeme 29. A 30. listopadu tradičním Adventem na zemědělce, který si získal oblibu i za hranicemi regionu.

Školní akce

27. 3. Soutěž Mladý zemědělec

24. 4. Soutěž Mladý zahrádkář

26. – 27. 4. Dny mláďat

24. 5. Průvod 800 let města Opavy

14. 9. Dosečný věnec

14. 9. Celostátní soutěž žáků zemědělských škol v orbě

29. – 30. 11. Advent na zemědělce