Vypjatá atmosféra panuje v současné době na Základní škole Otická v Opavě. Rada města totiž na svém jednání ve středu 29. ledna odvolala tamního ředitele Jiřího Kupčíka z jeho funkce. Podle primátora Tomáše Navrátila bylo rozhodnutí jednomyslné, a to na základě výsledků veřejnosprávní kontroly, která zde od loňského října probíhala. 

Na starosti ji měl odbor kontroly z opavského magistrátu, a sice po obdržení písemné stížnosti jedné z učitelek školy.

„Město zjistilo zásadní pochybení pana ředitele, a to například při správě svěřeného majetku, při správě financí vybraných od dětí, při porušení zákona o finanční kontrole u veřejných prostředků nebo hrubé porušení zákona o účetnictví. Nedostatky nalezla také Česká školní inspekce, a sice nerespektování doporučení z roku 2015, nesrovnalosti v učebním plánu a učebních osnovách, porušení školského zákona a nezajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání,“ vyjmenoval Tomáš Navrátil a pokračoval: „Například byl v rámci kontrolního vzorku vybrán majetek ve výši 900 tisíc korun. Z této částky město jako zřizovatel nenalezlo majetek za 114 tisíc, dalších 235 tisíc korun nebylo možné doložit.“ 

Ještě ve středu po jednání rady obdržel primátor od drtivé většiny učitelského sboru petici proti odvolání ředitele. Hned ve čtvrtek ráno se proto před vyučováním do školy vydal, aby kantorům vše vysvětlil osobně a také jim shrnuté výsledky kontrol předal v písemné formě. Učitelé byli podle něj zjištěním zaskočeni.

„V průběhu šetření nemůžeme vystupovat a vynášet informace o průběhu kontrol, tudíž jsme dříve žádné zprávy podávat nemohli. Chtěli jsme je seznámit až s těmito výstupy, které dnes máme. Deklaroval jsem pedagogům, že jsme připraveni se s nimi zase potkat a vše dovysvětlit. Jde nám o zájem školy, aby vše fungovalo a výuka probíhala, jak má. Je to kauza hodně emotivní, z čehož jsem byl až zaražen. Je vedena do nějaké osobní roviny, k čemuž nevidím důvod. Čekali jsme na stanovisko kontrolní skupiny a na jeho základě jsme dále jednali,“ konstatuje Tomáš Navrátil. 

Jiří Kupčík vykonával post ředitele od roku 2004. Ve své funkci skončil k 30. lednu. Od pátku 31. ledna školu dočasně vede nynější zástupkyně Hana Štellarová, a to do doby, než bude vyhlášeno výběrové řízení a bude vybrán nový ředitel či ředitelka. Naší redakci poskytl Jiří Kupčík krátké vyjádření.

„Nechci říkat nic jiného, než že využiji všech svých právních možností, jak se proti výsledkům bránit,“ sdělil. Podle informací Deníku naprostá většina pedagogického sboru za svým dosavadním ředitelem stále stojí a proces považují za vykonstruovaný. V nejbližší době se chystají i na setkání s primátorem. Došlo už také k založení odborů.

Deník bude situaci nadále sledovat a přinášet další informace.