Ta říká, že světla musí být rovnoběžná s okny. Když se tedy začne stmívat, mohou si žáci rozsvítit nejprve světla u dveří, poté uprostřed a naposledy u oken.

„Se světly nemáme problémy, splňujeme vyhlášku. Přála bych si, aby žáci ve školách pracovali v příjemných učebnách po estetické i hygienické stránce,“ uvedla Blanka Váňová.

Také na Základní škole v Mladecku, jak zmínil tamní ředitel Jiří Bubla, osvětlovací tělesa rovnoběžně s okny již mají. „I když podle mého mínění je jedno, jsou-li rovnoběžně, nebo kolmo. Důležité je, aby měl žák své pracovní místo přiměřeně osvětlené,“ míní ředitel. Tento předpis pak splňují i na Střední škole technické v Opavě.

„Předpis splňujeme tím, že svítidla jsou rozsvěcována po řadách rovnoběžně s okny (tři řady svítidel). Dle našeho názoru toto opatření nemá opodstatnění ani z lékařského hlediska,“ řekl ředitel školy Josef Vondál.

Nový předpis pak okomentovala i ředitelka opavské Základní školy Vrchní Zdeňka Ondrášková. „Světla by měla být rovnoběžná s okny pokud je to možné. Pokud to možné není, z technických důvodů, musí být instalace provedena tak, aby bylo možno rozsvítit samostatně nejdříve řadu světel u dveří, pak u okna. Tuto podmínku máme na naší škole splněnu,“ uvedla.

(mn, ver)