Podle ředitelky Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně Charlotty Grenarové je potřeba se s novinkami vypořádat.

„Myslím si, že s nimi nemáme problém ani my, ani naši studenti. Jako jinde také u nás běží online výuka, synchronní i asynchronní. Snažíme se vše vybalancovat tak, aby děti netrávily celý den u počítače. Na druhou stranu alespoň polovina hodin probíhá online synchronně, učitelé žákům pomáhají rovněž prostřednictvím individuálních konzultací. Učitelé jazyků jsou schopni si výuku rozfázovat tak, aby s každým studentem během týdne konverzovali individuálně alespoň patnáct minut a aby se každý student „dostal ke slovu“. Důkladná příprava samozřejmě probíhá i v matematice a dalších maturitních předmětech a seminářích. V rámci výuky českého jazyka máme také literární seminář, ve kterém se věnujeme především rozboru knih. Myslím si, že naši studenti k maturitě určitě připraveni budou. Ale těšíme se, až přijdou do školy a budeme s nimi moci vše konzultovat osobně z očí do očí, to je nezastupitelné,“ říká Charlotta Grenarová.

Jak již bylo řečeno, studenti mohou letos déle vypracovávat didaktické testy. „Je to dobře. Nebudou tak ve stresu, budou klidnější, mohou se více soustředit, aby něco nepřehlédli a poté by mohli třeba špatně odpovědět, ne z neznalosti, ale kvůli špatně pochopenému či rychle přečtenému zadání,“ míní.

Charlottu Grenarovou jako učitelku českého jazyka mrzí zrušení slohu. „Ten o žákovi nejvíce vypovídá a ze slohových prací se o něm zároveň i nejvíce dozvíme, zvláště z úvah nebo vypravování. Na slohu se nejvíce pozná, jak student český jazyk zvládl, jak formuluje věty, zda je schopen vyjádřit a obhájit své myšlenky, to je nejdůležitější. Řekla bych, že sloh je více vypovídající než například didaktický test. Ale je také fakt, že hodnotit slohovou práci je pro učitele nejtěžší. Jako centrální hodnotitel jsem se podílela na opravách slohových prací pro Cermat. Má zkušenost je taková, že úplně nejtěžší je opravovat práce svých žáků. Při anonymním opravování je možné udržet si odstup, ale když žáky několik let učíte a poté je máte hodnotit, je to náročné. A vždy, i přes nastavená pravidla, je oprava slohu subjektivní, i když se samozřejmě snažíme být co nejvíce objektivní,“ přibližuje ředitelka hlučínského gymnázia.

Když bylo rozhodnuto, že ústní zkoušky se rušit nebudou, někteří studenti proti tomu protestovali. Ne však v Hlučíně. „Berou to tak, že budou konat maturitu a splní, co je nutné. To už bychom mohli maturity zrušit úplně. Je v pořádku, že ústní zkouška zůstala zachována,“ konstatuje a dodává: „Nějaké úlevy přijít musely. Děti to nemají jednoduché a je těžké říci, co mělo zůstat a co nemělo, o tom bych nerada polemizovala,“ uzavírá Charlotta Grenarová.

Podoba letošních maturit
U didaktických testů z českého a cizího jazyka budou mít studenti navýšen čas na jejich vypracování o deset minut, u matematiky o patnáct. Studenti, kteří se z rozhodnutí krajů či státu, ale i dobrovolně zapojili do pomoci například v nemocnicích nebo domovech seniorů, budou mít k testům dva termíny místo jednoho. O jeden termín navíc budou mít také žáci, kteří se toho řádného nebudou moci zúčastnit kvůli karantény nebo onemocnění Covid-19. Slohové práce byly úplně zrušeny, ústní zkoušky zůstávají povinné. Co se profilové zkoušky týká, mohou ředitelé upravit její formu podle aktuální situace na škole či v daných oborech.