Přihlásit je mohou výrobci místních potravin ve skupině malých nebo středních podniků, jejichž produkt je vyrobený na území Moravskoslezského kraje. Podíl tuzemských surovin musí tvořit minimálně sedmdesát procent.

Soutěž, kterou zastřešuje ministerstvo zemědělství, představuje laické i odborné veřejnosti kvalitní potravinářské výrobky a přispívá k lepší orientaci zákazníků na trhu. Účastníci své produkty přihlásí do 31. května v zalepené obálce s označením „Regionální potravina" na adresu: Regionální agrární komora Ostravsko, Horní náměstí 2, 746 01 Opava nebo elektronicky pomocí vyplněných formulářů na mailovou adresu oakop@opava.cz.

Soutěžit mohou v devíti kategoriích Masné výroby tepelně opracované včetně uzených mas, Masné výrobky trvanlivé, Sýry včetně tvarohu, Mléčné výrobky ostatní, Pekařské výrobky včetně těstovin, Cukrářské výrobky včetně cukrovinek, Alkoholické a nealkoholické nápoje, Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě a Ostatní výrobky.

Za Opavsko v minulých ročnících bodovaly výrobky Vitaminátor, Otické kysané zelí červené a Otické kysané zelí bílé s mrkví, Pšeničná mouka hladká Speciál 00 Extra světlá, Svatební bolatický koláč nebo Včelí med květový lipový. Oceněné výrobky a jejich producenti získají rovněž další podporu, účast na přehlídce regionálních potravin Jak šmakuje Moravskoslezsko i ochutnávky na různých akcích v kraji.

Pravidla pro udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje jsou zveřejněna na www.regionalnipotravina.cz.