Co se zde vlastně děje?

Podle Povodí Odry probíhá oprava příčných objektů. Jinými slovy dochází k výměně dřevěných prahů, které se vybudovaly po ničivé povodni v roce 1997. Ty zajišťovaly podélnou stabilizaci nivelety dna řeky.

„Po téměř dvaceti letech provozu je třeba zajistit jejich stabilitu a funkčnost. Zároveň probíhá pomístní doplnění podélného opevnění patek z lomového kamene," komentoval tiskový mluvčí Povodí Odry Čestmír Vlček, podle něhož práce budou trvat až do konce letošního roku.