Opravy se dočká například Domov Letokruhy, který poskytuje pobyt především seniorům postižených demencí. Jeho rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši přibližně 75 milionů korun, přičemž 50 milionů pokryje rozpočet České republiky, zbytek pak rozpočet MSK. Hotovo by mělo být v roce 2018.

Domov Letokruhy získal za svou péči o seniory už řadu ocenění, například certifikát Vážka, Cenu kvality či Cenu časopisu Ošetřovatelská péče.

Nyní již probíhá také další investiční akce, a to oprava obvodové zdi Dětského domova v Melči za bezmála 800 tisíc korun. Do dalších let má MSK v plánu zrekonstruovat několik úseků silnic v celkové délce 16 kilometrů, záleží však na finančních prostředcích.

V minulých letech se ve městě i v okolních obcích podařilo zrekonstruovat a zmodernizovat budovy základních a středních škol nebo sociálních zařízení.

Opravou prošel také úsek silnice mezi Vítkovem a Větřkovicemi, čímž došlo k zajištění plynulého napojení na město Opava a dále na dálnici.