Od poloviny loňského září je totiž štěrkovna zavřená, protože se naplno rozeběhly práce na její sanaci. Nyní se upravují břehy v kozmické zátoce, začalo se pracovat na lávce přes řeku Opavu, pokračuje stavba bezpečnostního přelivu.

K přerušení prací na jezeře došlo jen během Vánoc. Začátkem ledna už se sem znovu vrátili dělníci a stroje.

close Práce na sanaci Hlučínského jezera. info Zdroj: Gardenline s.r.o. zoom_in Práce na sanaci Hlučínského jezera.

„Pokračovalo se zejména v kozmické zátoce, kde stále probíhá úprava břehů formou kamenného záhozu a dokud to klimatické podmínky dovolovaly, probíhala i úprava terénu okolo břehů. V této části se dále pracovalo na hrázích,“ popisuje hlučínská mluvčí Kristina Skulinová.

Dlažba

Už v prosinci se pak začal překládat vodovod. Dělalo se dále na základových konstrukcích lávky přes potok Juliánka a na rampě na hrázi v Jilešovicích.

Jak šel čas
Projekt sanace a revitalizace Hlučínského jezera se připravoval více než deset let. Akce za jednu miliardu korun měla být původně zrealizována najednou. Ale vysoká cena byla důvodem rozdělení na dvě části. První protipovodňovou a druhou developerskou. Výběrové řízení na zhotovitele první etapy mělo proběhnout už v roce 2018. Jenže kvůli chybě v projektu, kterou způsobila firma pověřená ministerstvem, se zahájení protahovalo. V březnu 2019 vypsal resort financí nový tendr, o zakázku mělo zájem patnáct firem. První etapu nakonec vysoutěžila firma Gardenline s.r.o. za zhruba 575 milionů korun.

„Zahájily se přípravné práce na lávce přes Opavu a na napouštěcím potrubí, jejich samotná stavba byla zahájena v první polovině ledna. V části „černé pláže“ se postupovalo v realizaci podkladních vrstev pod kamennou dlažbu do betonu.

Pokud to počasí dovolí, bude v nejbližší době zahájena pokládka kamenné dlažby. V této části pak také pokračovaly práce na bezpečnostním přelivu. Dále ještě probíhala inventarizace dřevin a porostů, zejména v katastrálním území Hlučína,“ dodává mluvčí.

Jak práce nadále postupují, zaznamenává také dron. Záběry si mohou zájemci prohlédnout na webových stránkách města Hlučína.

Vstup zakázán

Na hlučínské štěrkovně platí po celou dobu této první etapy sanace a revitalizace úplný zákaz vstupu. Nikdo si zde nezaplave, provoz přerušil tamní kemp, yacht kluby, nemohou sem ani rybáři, zrušeny jsou pochopitelně veškeré kulturní a sportovní akce.

A to nejspíše až do srpna 2022. Tehdy by měla být sanace hotová. Ještě dodejme, že celá první etapa přijde na téměř 575 milionů korun a zaplatí ji Ministerstvo financí ČR.