Optimistické vize hovoří o tom, že celá akce má začít ještě letos. Jenže jestli tomu tak skutečně bude, je otázkou. První etapa sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku na jezeře a jeho bezprostředním okolí se totiž odkládají už roky.

Štěrkovna je sice aktuálně nepřístupná, i tak už se zde ale připravuje letní sezona.
Areál Hlučínského jezera je zavřený

Realizaci přitom nic nebrání, je hotová projektová dokumentace, byla vydána všechna potřebná povolení. Ještě v prvních měsících tohoto roku ministerstvo konstatovalo, že stavba určitě začne letos.

Jenže pak se plánu do cesty postavila pandemie koronaviru. Zajímalo nás proto, jestli bude mít COVID-19 na zahájení revitalizace negativní dopad.

„V současné době nemáme informace, že by aktuální situace měla na dobu plnění vliv,“ uvedl Jakub Vintrlík z tiskového oddělení MFČR s tím, že nyní se vybírá supervizor celé akce. Smlouva s dodavatelem už je na světě.

„Smlouva o dílo byla se zhotovitelem, konkrétně společností Gardenline, uzavřena letos 6. dubna, a to cenou 574 328 649 korun bez DPH. Řízení bylo jednokolové. Uchazeči odevzdali nabídky, komise je posoudila, hodnotila a doporučila vítězného uchazeče, kterého následně Ministerstvo financí ČR vybralo,“ popisuje Jakub Vintrlík.

Ilustrační foto.
Starostové z Hlučínska spojili síly a posílají peníze nemocnicím

Práce na hlučínské štěrkovně jsou rozděleny do dvou etap. Ta první se zaměří na protipovodňová opatření, dojde mimo jiné ke zvýšení a zpevnění hrází jezera a také řeky Opavy nad úroveň stoleté vody.

„Předmětem následné druhé etapy bude revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku. Spočívat bude v odstranění starých ekologických škod, obnově přirozeného vodního režimu, krajiny a zeleně, obnově zničené a poškozené dopravní infrastruktury a dalších souvisejících stavebních projektů. Opět bude realizována z prostředků MFČR, vyjma minimální části nákladů, například stavba oplocení, sloupů veřejných osvětlení a podobně,“ upřesňuje hlučínská mluvčí Kristina Neničková.