Optimistické vize hovoří o tom, že celá akce má začít ještě letos. Jenže jestli tomu tak skutečně bude, je otázkou. První etapa sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku na jezeře a jeho bezprostředním okolí se totiž odkládají už roky.

Realizaci přitom nic nebrání, je hotová projektová dokumentace, byla vydána všechna potřebná povolení. Ještě v prvních měsících tohoto roku ministerstvo konstatovalo, že stavba určitě začne letos.

Jenže pak se plánu do cesty postavila pandemie koronaviru. Zajímalo nás proto, jestli bude mít COVID-19 na zahájení revitalizace negativní dopad.

„V současné době nemáme informace, že by aktuální situace měla na dobu plnění vliv,“ uvedl Jakub Vintrlík z tiskového oddělení MFČR s tím, že nyní se vybírá supervizor celé akce. Smlouva s dodavatelem už je na světě.

„Smlouva o dílo byla se zhotovitelem, konkrétně společností Gardenline, uzavřena letos 6. dubna, a to cenou 574 328 649 korun bez DPH. Řízení bylo jednokolové. Uchazeči odevzdali nabídky, komise je posoudila, hodnotila a doporučila vítězného uchazeče, kterého následně Ministerstvo financí ČR vybralo,“ popisuje Jakub Vintrlík.

Práce na hlučínské štěrkovně jsou rozděleny do dvou etap. Ta první se zaměří na protipovodňová opatření, dojde mimo jiné ke zvýšení a zpevnění hrází jezera a také řeky Opavy nad úroveň stoleté vody.

„Předmětem následné druhé etapy bude revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku. Spočívat bude v odstranění starých ekologických škod, obnově přirozeného vodního režimu, krajiny a zeleně, obnově zničené a poškozené dopravní infrastruktury a dalších souvisejících stavebních projektů. Opět bude realizována z prostředků MFČR, vyjma minimální části nákladů, například stavba oplocení, sloupů veřejných osvětlení a podobně,“ upřesňuje hlučínská mluvčí Kristina Neničková.