A jedinečné výrobky z ní cestovaly i na Slovensko, do Polska, Norska či Kanady. Výtvory majitele galerie a současně autora Břetislava Tvarůžka jsou vždy originály, které zhotovuje podle vlastních návrhů.

Za uplynulé desetiletí zorganizoval ve své „dřevěné“ galerii několik výstav a spoustu besed pro školní děti. Ty sem ostatně se svými učitelkami nebo rodiči zavítají často. Otevřením ojedinělé galerie si vyučený dřevomodelář a také absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy splnil jeden ze svých životních snů. Ruce, které kdysi nosily boxerské rukavice, dnes láskyplně vyřezávají tvary z milovaného materiálu. A to i před zraky zvědavých návštěvníků.

Do povědomí veřejnosti se Tvarůžkova galerie nejvíce zapsala v roce 2000, kdy Opavu navštívil královský manželský pár, belgický král Albert II. a královna Paola. „Symbolický klíč od města a erbovní znak jsem vyřezal ze sto padesát let staré lípy, která rostla v Moravici proti kostelu,“ vzpomíná řezbář. Ze stejné lípy o dva roky později vyřezal symbolické slunce, které si ze své návštěvy Opavy pro změnu odvezl tehdejší americký velvyslanec v ČR Craig R. Stapleton