Práce v nich budou probíhat ve dvou etapách. První z nich se od 3. do 30. června dotkne Janské ulice v úseku zhruba od domu č. 22 po křižovatku s ulicí Stratilova, pak se práce s úplnou uzavírkou přenesou do ulice Stratilova od Janské po firmu Ford malý a velký.

Další omezení provozu čeká řidiče v Nákladní ulici v úseku mezi OC Breda a ulicí Ratibořská, kde bude od 3. června do 7. července probíhat výměna stávajícího živičného povrchu vozovky za nový. Iniciátorem opravy je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který je majitelem této komunikace. Od 3. do 5. června bude uvedený úsek za běžného provozu frézovaný a od 6. do 21. června přijdou na řadu přípravné a opravné práce při zjednosměrnění provozu od ulice Ratibořská k OC Breda a 22. a 23. června bude položený nový živičný povrch, což si na nezbytnou dobu vyžádá úplné uzavření provozu.

Následně se práce přenesou do opačného směru. Mezi 24. červnem a 5. červencem půjde znovu o přípravné a opravné práce s jednosměrným provozem a 6. a 7. července bude opět s vyloučením veškerého provozu položena finální vrstva živice. Osobní vozy budou při projíždění pouze omezeny, ale zcela vyloučena bude nákladní doprava. Po dobu částečné uzavírky ulice Nákladní bude v době první a druhé etapy stanovena objízdná trasa pro vozy do 7,5 tuny po trase ulic Kasárenská, Krnovská, Olbrichova, Nádražního okruhu a ulice Praskova, pro těžší vozidla s hmotností nad 7,5 tuny povede ulicemi Rybářská a U Náhonu, Krnovská, Olbrichova, Nádražním okruhem a ulicí Praskova.

Až do 18. června musejí řidiči počítat se zhoršením průjezdu i úsekových uzavírek v ulicích Fürgnerova, Edvarda Beneše, U Lučního mlýna, Na Bahně, 28. října a v ulici Kořenného, kde bude probíhat dokončení druhé etapy rekonstrukce plynovodu. Komplikaci přinese řidičům též oprava vozovky v části Lesní Albrechtice – Březová, kde je do 16. července opravovaná vozovka. Provoz je tam vedený kyvadlově jedním pruhem a řízený světelnou signalizací.