Příkladem byla nepotvrzená informace hovořící o tom, že před několika dny prý nechali lékaři v opavské porodnici čekat nastávající maminku tak dlouho, až v ní dítě zemřelo. Ráno jí údajně ještě naměřili ozvy a večer už dítě nežilo.

Na případ jsme se okamžitě informovali přímo ve Slezské nemocnici. Zjistili jsme, že skutečnost byla od původní zprávy jiná.

Podle informace mluvčího opavské nemocnice Daniela Svobody přišla rodička na porodní oddělení 30. března ráno, což bylo sedm dnů po termínu porodu. Při vstupním vyšetření bylo zjištěno úmrtí plodu v děloze.

„Vzhledem ke skutečnosti, že rodička dobře cítila pohyby plodu předchozí večer, došlo k odumření plodu v děloze už doma v průběhu noci,“ uvádí mluvčí Svoboda.

Z dokumentů vyplynulo, že celý průběh těhotenství byl zcela fyziologický. Ambulantní sledování probíhalo standardně a nevykazovalo žádné odchylky od normy.

„Sedmý den po termínu jsou rodičky přijímány k hospitalizaci standardně na základě celostátně platných doporučení. Jde o případ mrtvorozenosti, která se v posledních letech na gynekologicko porodnickém oddělení Slezské nemocnice vyskytuje ve zhruba 2 - 3 promile případů na 1000 porodů, což je naprosto v souladu s celostátní statistikou,“ vysvětluje Daniel Svoboda.

Podobným případům náhlého úmrtí plodu v děloze zřejmě bohužel nelze a ani v blízké budoucnosti nebude možno zcela zabránit.