Letošní investiční akce zahájí obec dvěma projekty. Prvním je úprava prostranstvíu kaple sv. Petra a Pavla, která je místní dominantou.

Stávající zpevněné plochy z betonové dlažby budou nahrazeny malými žulovými kostkami a původní oplocení vystřídá zídka ze slezské žuly s žardiniérami pro květinovou výzdobu. Kaple dostane nové vnitřní osvětlení v podobě kovaného lustru.

„Celé prostranství se tím otevře do okolního prostoru, ale především z hlediska bezpečnosti zůstane přesto odděleno od přilehlých komunikací,“ uvádí starosta Daniel Procházka. Předpokládané náklady, které z části pokryje dotace, jsou odhadnuty na jeden milion korun. Práce by měly být zahájeny koncem prázdnin a dokončeny mají být v závěru listopadu.

Druhým chystaným projektem je stavební obnova požární zbrojnice. „Budovu z padesátých let jsme již částečně opravili, nyní však hodláme stavební úpravy dokončit. V plánu je zcela nová střecha, podlahová krytina, elektroinstalace a také nová garážová vrata s elektrickým pohonem,“ prozrazuje starosta.

Termín prací je totožný s těmi na kapli a mělo by jít o investici ve výši přes 700 tisíc korun. I zde vypomůže dotace. „Těmito projekty dosáhneme dalšího zkvalitnění obecního majetku, zvelebení obce a zachování hodnot, které vybudovali naši předci,“ dodává Daniel Procházka.