Situaci by mohly vyřešit tři protipovodňové poldry, které by měly být vystavěny na třech lokalitách v areálu společnosti Ceta, v poli u vjezdu do obce a napříč cesty do Háje. Investiční záměr na jejich výstavbu je už zpracován a náklady jsou odhadovány na šest milionů korun.

Podstatným problémem zůstávají kromě financí i dotčené pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví nejenom místních obyvatel.

Jednu z možností k řešení představují Komplexní pozemkové úpravy, které financuje stát prostřednictvím Státního pozemkového úřadu. „Žádost jsme podali v roce 2011 a záležitost je zatím stále otevřená. Jednáme s vlastníky orné půdy o naplnění kvóty minimální rozlohy, kterou stát pro pozemkové úpravy stanovil," říká starosta Daniel Procházka.

Obec letos dále chystá pomocí monitorování stávající kanalizace zjistit stav kanalizace.

„To by měl být prvotní krok k objasnění toho, co je naše smíšená obecní kanalizace schopná přijmout a co už ne. Od toho se dál bude odvíjet případná úprava či oprava naší obecní kanalizace." dodává starosta Procházka.