Na modernizaci přístupových chodníků podél dvou silnic získala dotaci ve výši jeden milion korun a zahájila práce. Jeho součástí je zřízení přechodu pro chodce před mateřskou školou. „Této dotace si velmi cením už proto, že jsme jednou z mála obcí v kraji, která ji dostala v plně požadované výši,“ netají se starosta Daniel Procházka spokojeností z úspěchu.

Nad dalšími dvěma projekty zatím visí otazník. Projekt z programu Podpora obnovy rozvoje venkova Moravskoslezského kraje, určený k modernizaci dvou ulic, byl pro velký počet žadatelů a omezené finanční prostředky zařazen jako náhradní. Obec však boj o něj nevzdala a přepracovaný ho zaslala ministerstvu pro místní rozvoj s žádostí o dotaci v maximální výši. Poslední projekt se týká obnovy historické třešňové aleje na Stromkové.

„Řeší oboustranné osazení třešněmi včetně zaměření skutečné hranice pozemku. Vyžádá si zhruba 383 000 korun a nyní ho posuzuje ministerstvo životního prostředí. Výsledek budeme znát někdy na podzim,“ dodává starosta Procházka.